Skip to main content

Onlangs is er een uitspraak van Gerechtshof De Bosch gepubliceerd over het nevenwerkzaamhedenbeding. De wetgeving daarover is een jaar geleden aangepast. Sindsdien is een nevenwerkzaamhedenbeding nietig en kan een werkgever hierop geen beroep doen, tenzij dit beding kan worden gerechtvaardigd op grond van een objectieve reden.

Het betrof hier een musicus met een arbeidsomvang van 75% van een fulltime dienstverband. Daarnaast had hij een arbeidsovereenkomst met een orkest met een arbeidsomvang van 65%. De werkgever wilde deze nevenwerkzaamheden bij het orkest verbieden. De vraag die beantwoord diende te worden, was of de werkgever voldoende belang had bij het nevenwerkzaamhedenbeding. Het voorkomen van strijdigheid met de Arbeidstijdenwet is een zodanig belang en het enkele feit dat de werknemer 65% van een fulltime dienstverband bij een andere werkgever heeft, leidt ertoe dat de werkgever zo’n belang heeft. Op grond van het Arbeidstijdenbesluit dient een werkgever de arbeid namelijk zo te organiseren dat een werknemer ten hoogste gemiddeld 40 uren per week in elke periode van 52 aaneengesloten weken arbeid verricht.

De werknemer verweerde zich door te stellen dat hij feitelijk minder uren werkte dan de overeengekomen 65%. Het Gerechtshof oordeelde dat dit niet maakt dat de werkgever geen gerechtvaardigd belang heeft. De werknemer had namelijk niet aangevoerd dat het maximum van 40 uren arbeid niet in enige week zal worden overtreden. De werkgever wilde de verantwoordelijkheid niet dragen in het geval bij overtreding van de Arbeidswet, de werknemer iets overkomt. Dit is, naar het oordeel van het hof, een gerechtvaardigd belang.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Dan kunt u contact opnemen met mij (Rigje Rosier via r.rosier@valegis.com).

× Hoe kan ik u helpen?