1 minuten leestijd

Een offerte is een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst. Waar dient u (onder meer) op te letten bij het opstellen van een offerte?

  • Welke producten/diensten worden er geoffreerd?

Misverstanden kunnen worden voorkomen door duidelijk te specificeren welke producten/diensten kunnen worden gekregen tegen welke prijs. Vermeld ook wanneer een meerprijs verschuldigd is.

  • Wordt er verwezen naar algemene voorwaarden?

Bij gebruik van algemene voorwaarden kan het verstandig zijn daar in de offerte naar te verwijzen. In de regel geldt namelijk dat dit vóór totstandkoming van de overeenkomst (en dus vóór acceptatie van de offerte) moet gebeuren.

  • Bevat de offerte een termijn voor aanvaarding?

Zo’n termijn wordt dikwijls gebruikt om snelle aanvaarding van het aanbod te bewerkstelligen. De verstrekker van een offerte is zich er echter niet altijd van bewust dat hij de offerte binnen die termijn niet kan herroepen (tenzij dit duidelijk uit de offerte blijkt).

  • Wie ondertekent de offerte?

Het aanbod moet geaccepteerd worden door een persoon die daartoe bevoegd is.

  • Komt de aanvaarding overeen met het aanbod?

Het komt voor dat de koper/opdrachtgever met pen een onderdeel van de offerte doorstreept of er iets bijschrijft. Een afwijkende aanvaarding kan gelden als een nieuw aanbod (dat al dan niet stilzwijgend door de opsteller van de offerte is aanvaard).

Diverse factoren zijn relevant bij het opstellen van een offerte. De inhoud van een offerte kleurt de rechtsverhouding tussen partijen en kan zelfs invloed hebben over verplichtingen die ontstaan vóórdat wilsovereenstemming is bereikt. Belt/mailt u bij vragen over het opstellen of beoordelen van een offerte gerust vrijblijvend met Angela Schwegler (06 8273 1462 / a.schwegler@valegis.com)

Angela Schwegler

Angela Schwegler

Angela studeerde cum laude af aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en is sinds 2016 advocaat. Zij heeft zich bij een middelgroot advocatenkantoor in Amsterdam gespecialiseerd binnen het ondernemingsrecht in brede zin.