Skip to main content

Het recht van opstal is een juridisch instrument dat een belangrijke rol speelt in vastgoedtransacties en eigendomsverhoudingen. Het recht van opstal biedt (op grond van artikel 5:101 van het Burgerlijk Wetboek) individuen en bedrijven de mogelijkheid om in, op of boven een onroerende zaak van een ander gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben of te verkrijgen. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn wanneer iemand een huis of bedrijfsgebouw wil bouwen op grond die niet zijn of haar eigendom is. Het is belangrijk op te merken dat het recht van opstal doorgaans schriftelijk moet worden vastgelegd in een notariële akte en wordt ingeschreven in het Kadaster om rechtsgeldig te zijn. Partijen kunnen in de opstalakte afspraken maken over de duur, verlenging, vergoeding, het onderhoud, de overdracht en de beëindiging van het opstalrecht.

Eens sparren over de mogelijkheden omtrent het opstalrecht? Neem contact op met Dominique Fransen of een van de andere vastgoedspecialisten.

Valegis Advocaten

Valegis Advocaten, with offices in The Hague and Amsterdam, is the law firm for (international) entrepreneurs and companies; modern legal services, clear, pragmatic, solution-oriented and with integrity.

× Hoe kan ik u helpen?