2 minuten leestijd

Het retentierecht is volgens de wet de bevoegdheid die aan een schuldeiser toekomt, om de nakoming van een verplichting tot afgifte van een zaak aan zijn schuldenaar op te schorten totdat de vordering wordt voldaan. Klinkt misschien ingewikkeld, maar is het niet. Een simpel voorbeeld waarin het retentierecht wordt ingeroepen is wanneer een garagehouder een gerepareerde auto niet wil afleveren omdat de factuur niet voldaan wordt. In de bouw wordt het retentierecht veelvuldig ingezet. Te denken valt aan het voorbeeld waarbij de aannemer die de opdracht heeft om een woning te bouwen niet overgaat tot oplevering zolang de facturen niet (volledig) betaald zijn.

Voordat de aannemer in voornoemd geval een beroep kan doen op het retentierecht dient hij na te gaan of voldaan is aan drie cumulatieve vereisten. Allereerst moet de vordering opeisbaar zijn. Dit betekent dat de betalingstermijn moet zijn verstreken. Als er geen betalingstermijn is afgesproken is de vordering direct opeisbaar. Het tweede vereiste is dat de aannemer de feitelijke macht over de zaak moet uitoefenen. In de bouw zal hiervan veelal sprake zijn als de aannemer feitelijk nog bezig is op de bouwplaats en hij tevens bepaalt wie er toegang heeft tot de bouwplaats. Ten slotte moeten de vordering en de verplichting tot afgifte van de zaak voldoende met elkaar samenhangen. Als aan deze drie vereisten is voldaan, kan een schuldeiser het retentierecht uitoefenen. Dat de aannemer gebruik maakt van dit recht dient voor derden wel kenbaar te zijn. In de praktijk zie je doorgaans dat de aannemer rond het bouwwerk hekken plaatst met daarop een goed zichtbaar bord waarop staat dat hij zijn retentierecht uitoefent.

Het inroepen van het retentierecht is echter niet geheel zonder risico’s. Wanneer een schuldeiser onterecht het retentierecht uitoefent, kan dit leiden tot een verplichting tot het betalen van een schadevergoeding aan de schuldenaar. Zoals ik eerder aangaf is het zaak dat de schuldeiser eerst de vereisten afloopt voordat hij het retentierecht inroept.

Overweegt u om het retentierecht in te roepen of krijgt u te maken met een partij die zich beroept op het retentierecht? Neemt u dan gerust contact op met de advocaten uit het ondernemingsrechtteam van Valegis Advocaten.