Skip to main content

Breaking news: uit de prejudiciële uitspraak van 22 november 2022 van het Europees Hof heeft volgt dat de bepaling op grond waarvan alle leden van de bevolking toegang hebben tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden (ook wel afgekort tot UBO’s) een ernstige inmenging vormt van grondrechten die in het Handvest van de van de Europese Unie zijn gewaarborgd (ECLI:EU:C:2022:912).

Via de Kamer van Koophandel kon door iedereen informatie worden opgevraagd over UBO’s, oftewel ultimate beneficial owners. Uit de uitspraak van het Europees Hof volgt dat dit in strijd is met grondrechten, namelijk het recht op eerbiediging van het privé-leven en het familie- en gezinsleven (oftewel privacy) en bescherming van persoonsgegevens. In uitzonderlijke gevallen mag er een inbreuk worden gemaakt op die rechten. Om het doel te behalen (te weten meer transparantie ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering), is het niet strikt noodzakelijk dat iedereen toegang heeft tot de UBO-gegevens. Het doel rechtvaardigt dus niet het gekozen middel.

De verantwoordelijke ministeries buigen zich momenteel over de gevolgen van de uitspraak van het Europees Hof voor Nederland. Uit de Kamerbrief van 22 november 2022 blijkt dat “In dat licht (…) de Kamer van Koophandel is gevraagd vanaf heden tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het register meer te verzorgen. De Kamer van Koophandel geeft hier uitvoering aan tot nadere besluitvorming.”

Betekent dit dat UBO’s niet meer geregistreerd hoeven te worden? Nee, helaas. In de Kamerbrief wordt het volgende benadrukt: “De uitspraak is overigens niet van invloed op de plicht voor juridische entiteiten om UBO’s te registreren en dit blijft dan ook van kracht.”

Wilt u meer weten over de prejudiciële uitspraak van het Europees Hof, neem dat gerust vrijblijvend contact op met Angela Schwegler-Veldstra (a.schwegler@valegis.com). Wij houden u via de Valegis LinkedIn-pagina op de hoogte van de ontwikkelingen, dus houd onze pagina goed in te gaten.

Angela Schwegler-Veldstra

Angela studeerde cum laude af aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en is sinds 2016 advocaat. Zij heeft zich bij een middelgroot advocatenkantoor in Amsterdam gespecialiseerd binnen het ondernemingsrecht in brede zin.

× Hoe kan ik u helpen?