Skip to main content

Pas op voor de addertjes onder het (nieuwbouw) gras.

Het is helemaal in, het zelf (laten) bouwen van een woning. Waarbij de koper een directe nakomingsverbintenis ten opzichte van de gemeente krijgt om ook daadwerkelijk een woning op de gekochte grond te bouwen.

Op het niet nakomen van die verplichting wordt regelmatig contractueel een boete gesteld. Hetgeen gebruikelijk is en ook speelde in onderhavige kwestie maar ook in bijv. de uitspraak ECLI:NL:RBONE:2013:BZ5431, waaruit volgt dat het verweren tegen de verbeurde boete weinig soelaas biedt.

In onderhavige kwestie van de Rechtbank Overijssel van 3 maart 2022 (ECLI:NL:RBOVE:2022:650) ging de gemeente echter nóg iets verder door -naast de boete die overigens al door koper voldaan was- ook een vordering tot teruglevering van de bouwkavel in te stellen. De gemeente stelde zich op het standpunt dat koper de verplichtingen niet was nagekomen en had de koopovereenkomst buitengerechtelijk ontbonden. Een niet geheel kansloze vordering indien wij de rechtspraak bezien, bijv. (Rechtbank Arnhem van 13 juli 2011 (ECLI:NL:RBARN:2011:BR4826) en (Hof Arnhem van 27 november 2007 (ECLI:NL:GHARN:2007:BB8630) waarin de betreffende gemeente ook een verkochte bouwkavel terug wilde omdat de afgesproken bebouwingsplicht niet was nagekomen. Ten tijde van het arrest was de woning op het bouwperceel echter wel al afgebouwd. Desondanks oordeelde het gerechtshof dat de tekortkoming – die ‘ex tunc’ beoordeeld wordt – de ontbinding van de koopovereenkomst met al haar gevolgen rechtvaardigde. De koper in die kwestie moest het perceel dan ook terugleveren. Hetgeen laat zien dat het niet -tijdig- nakomen van de bebouwingsplicht zéér verstrekkende gevolgen kan hebben.

Wellicht heeft de koper in de onderhavige zaak geluk gehad nu de gemeente de vordering in kort geding had ingesteld en de Voorzieningenrechter om die reden de vordering afwijst nu dit te verstrekkende gevolgen heeft. Voorgaande laat echter zien dat dit in een bodemzaak wel eens anders kan uitvallen. Wij houden dit onderwerp dan ook in de gaten!

Wilt u meer weten over dit onderwerp of eens vrijblijvend van gedachten wisselen? Ons team van procesrecht en vastgoedrecht advocaten is daartoe graag bereid. U kunt contact opnemen via E: d.vanzanten@valegis.com of nummer: 0658987775.

× Hoe kan ik u helpen?