Skip to main content

Een werkgever is verplicht om een ondernemingsraad (OR) in te stellen als de organisatie 50 of meer werknemers heeft. Dit staat beschreven in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).

Als de organisatie minder dan 50 werknemers heeft, kan de werkgever er ook voor kiezen om vrijwillig een OR in te stellen. Dit kan bijvoorbeeld voordelen bieden bij het bespreken van zaken als arbeidsomstandigheden en het bevorderen van de betrokkenheid van werknemers bij de organisatie.

De OR heeft als taak om de belangen van de werknemers te behartigen en de communicatie tussen de werkgever en de werknemers te bevorderen. Het is belangrijk dat de OR tijdig wordt betrokken bij belangrijke beslissingen die de organisatie aangaan, zoals een reorganisatie of een fusie. De werkgever is verplicht om de OR tijdig te informeren en om advies te vragen over deze onderwerpen. Daarnaast heeft de OR instemmingsrecht bij bepaalde beslissingen, zoals wijzigingen in arbeidsvoorwaarden en het vaststellen van regelingen voor het sociale beleid.

Het oprichten van een OR kan bijdragen aan de samenwerking tussen werkgevers en werknemers. Door de inbreng van werknemers in de besluitvorming kunnen de belangen van zowel werkgevers als werknemers beter worden behartigd. Het is dus belangrijk dat werkgevers zich bewust zijn van hun verplichtingen en de voordelen van een OR en tijdig actie ondernemen om deze in te stellen.

Als u wilt weten hoe dat moet, neemt u dan contact op met Natascha Niewold of één van de andere advocaten van het arbeidsrechtteam van Valegis Advocaten.

× Hoe kan ik u helpen?