Skip to main content

Een werkgever kan om allerlei redenen de arbeidsovereenkomst van een werknemer willen beëindigen. Dat kan bijvoorbeeld via ontbinding door de rechter of door middel van opzegging door de werkgever na verkregen toestemming van het UWV.

Het kan voorkomen dat de arbeidsovereenkomst niet (zomaar) kan worden beëindigd omdat uit de wet volgt dat beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet mag. Er is dan sprake van een opzegverbod.

Omdat we in de praktijk regelmatig vragen krijgen over die opzegverboden en daar tegen aanlopen, wijzen we graag op het artikel “Opzegverboden: wanneer mag u niet zonder meer ontslaan?” dat Dick van Deventer schreef voor Salaris Rendement. In dat artikel legt Dick uit wat het opzegverbod inhoudt en hoe werkgevers hiermee moeten omgaan.

Neem bij vragen over ontslag en opzegverboden contact op met Dick van Deventer (d.vandeventer@valegis.com; 06-83654926) of met een van de andere arbeidsrechtadvocaten uit het arbeidsrechtteam van Valegis Advocaten.

× Hoe kan ik u helpen?