Skip to main content

De vraag die de Hoge Raad diende te beantwoorden was of een aannemer verplicht is de omvang van de prijsverhoging bij meerwerk voorafgaand kenbaar te maken aan de opdrachtgever.

In een eerder artikel schreef mijn collega Deborah van Zanten over een zaak waarbij de vraag speelde of de aannemer inzicht moest geven aan de opdrachtgever over de omvang van de prijsverhoging bij meerwerk. Ten tijde van het schrijven van voornoemd artikel diende de Hoge Raad zich nog over deze vraag te buigen. De procureur-generaal mr. S.D. Lindenbergh had in zijn conclusie eerder bepleit dat in zijn ogen de aannemer verplicht dient te zijn om de opdrachtgever op de hoogte te stellen van de omvang van de prijsverhoging.

De Hoge Raad heeft op 1 juli 2022 uitspraak gedaan in deze zaak. De Hoge Raad gaat niet mee in het betoog van de procureur-generaal. Naar het oordeel van de Hoge Raad volgt niet uit de wettekst van artikel 7:755 BW, noch uit de wetsgeschiedenis, dat het vereist is dat de aannemer inzicht geeft in de omvang van de prijsverhoging. De Hoge Raad voegt daar nog aan toe dat het aan de opdrachtgever zelf is om zich, nadat hij tijdig door de aannemer is gewezen op de noodzaak van een prijsverhoging of indien hij die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen, desgewenst te verstaan met de aannemer omtrent de omvang van de prijsverhoging en vervolgens te beslissen of hij het gewenste meerwerk wil opdragen.

Voor de praktijk is de uitspraak van de Hoge Raad van groot belang. Het komt er kort gezegd op neer dat de aannemer de opdrachtgever slechts hoeft te informeren over het feit dat het verzochte meerwerk een prijsverhoging met zich meebrengt. Het is vervolgens aan de opdrachtgever om bij de aannemer te informeren over de omvang van deze prijsverhoging en op basis daarvan te beslissen of hij het meerwerk wil opdragen aan de aannemer. Indien de opdrachtgever geen informatie over de prijsverhoging vraagt en toch de opdracht verleent, mag worden aangenomen dat de opdrachtgever voldoende is geïnformeerd en mag het meerwerk voor zijn rekening worden uitgevoerd.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neemt u dan gerust contact op met de advocaten van het vastgoedteam van Valegis Advocaten.

× Hoe kan ik u helpen?