Skip to main content

Een tussenvonnis is een vonnis waarin de rechter nog niet op alle geschilpunten een eindbeslissing heeft gegeven. Wat kunt u doen als u zich met de inhoud daarvan niet kunt verenigen?

Een rechter neemt soms één of meerdere tussenbeslissingen voordat er een eindvonnis wordt gewezen. Het is mogelijk om hoger beroep in te stellen tegen een tussenvonnis, als de rechter daarvoor toestemming heeft gegeven (art. 337 lid 2 Rv). Hoger beroep moet in beginsel binnen drie (3) maanden zijn ingesteld.

De Hoge Raad heeft op 17 december 2017 arrest gewezen over de mogelijkheid tot tussentijds hoger beroep (ECLI:NL:HR:2021:1924). De rechtbank heeft op 25 juli 2018 een tussenvonnis gewezen. Daartegen zijn partijen niet in beroep gegaan. Op 28 november 2018 heeft de rechtbank een tweede tussenvonnis gewezen. Daartegen is wél hoger beroep ingesteld, in welk hoger beroep bezwaren – ook wel grieven – tegen het eerste tussenvonnis betrof. Het hoger beroep was ingesteld binnen de appeltermijn van het tweede tussenvonnis, maar buiten de appeltermijn van het eerste vonnis.

Uit het arrest van de Hoge Raad blijkt dat het hoger beroep dat is ingesteld na het wijzen van het tweede tussenvonnis, tevens gericht kan zijn tegen het eerste tussenvonnis. Dat er reeds drie (3) maanden zijn verstreken nadat het eerste tussenvonnis is gewezen, doet daar niet aan af.

Daarnaast volgt uit het arrest van de Hoge Raad dat de rechter toestemming geeft voor het instellen van hoger beroep in een tussenvonnis (en bijvoorbeeld niet middels een brief of rolbeslissing). Die toestemming kan op een later moment worden gegeven. De beroepstermijn vangt aan op het moment dat toestemming wordt gegeven voor het instellen van hoger beroep.

U hoeft zich niet neer te leggen bij de inhoud van een tussenvonnis. Neem voor advies over het al dan niet in stellen van hoger beroep gerust vrijblijvend contact op met Angela Schwegler (a.schwegler@valegis.com). Wacht daar – gelet op de beroepstermijnen die strikt worden gehandhaafd – niet te lang mee.

Angela Schwegler-Veldstra

Angela studeerde cum laude af aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en is sinds 2016 advocaat. Zij heeft zich bij een middelgroot advocatenkantoor in Amsterdam gespecialiseerd binnen het ondernemingsrecht in brede zin.

× Hoe kan ik u helpen?