Skip to main content

De Hoge Raad oordeelde in zijn arrest van 24 december 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1974) over de (on)mogelijkheid van huurkorting voor huurders van een winkelruimte vanwege de coronapandemie (zie ook dit artikel van Daniël de Vries). In een procedure bij de rechtbank Amsterdam van 10 januari 2023 (ECLI:NL:RBAMS:2023:26) stond de vraag of een huurder van een ‘overige’ bedrijfsruimte (art. 7:230a BW) (ook) recht heeft op huurkorting centraal. Ja, oordeelde de kantonrechter.

De kantonrechter stelde vast dat de huurder, in dit concrete geval, recht had op huurkorting. Het gehuurde was bestemd te worden verhuurd als shortstay (minimaal 7 nachten en maximaal 6 maanden) en met name gericht op expats en internationals. De kantonrechter oordeelde: “Door de overheidsmaatregelen, waaronder reisbeperkingen en het advies om thuis te werken, is naar het oordeel van de kantonrechter aannemelijk dat er in de coronaperiode veel minder expats en internationals tijdelijk naar Nederland zijn gekomen c.q. zijn vertrokken naar hun thuisbasis en dat daardoor de omzet die met het gehuurde gemaakt kon worden is teruggelopen.” Bij de beoordeling was verder van belang dat de huurovereenkomst was aangegaan vóór 15 maart 2020 (de uitbraak van de coronapandemie), dat partijen in de huurovereenkomst niets hadden geregeld over de coronacrisis en dat de huurder kon aantonen dat zij haar best had gedaan bij het beperken van de (financiële) schade. Daarmee werd volgens de kantonrechter voldaan aan de vereisten voor een beroep op onvoorziene omstandigheden (art. 6:258 BW) en kon een vordering tot huurkorting worden toegewezen.

De slagingskans van een dergelijke vordering is zeer afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Aan bovengenoemde uitspraak kan om deze reden niet direct een recht worden ontleend. Bent u benieuwd naar uw mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact op met Dominique Fransen of een van de andere huur- en vastgoedspecialisten.

Valegis Advocaten

Valegis Advocaten, with offices in The Hague and Amsterdam, is the law firm for (international) entrepreneurs and companies; modern legal services, clear, pragmatic, solution-oriented and with integrity.

× Hoe kan ik u helpen?