2 minuten leestijd

Een bestuurder van een onderneming kan tegen de bestuurdersaansprakelijkheid aanlopen, maar hoe zit dat met degenen die zich wel gedragen als bestuurder, maar dat juridisch niet zijn?

Zoals we al eerder schreven, kan een bestuurder persoonlijk aansprakelijk zijn voor schulden van de vennootschap wanneer hem (of haar) een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt (https://www.valegis.com/bestuurdersaansprakelijkheid-selectieve-betalingen/). Maar niet altijd is degene die zich gedraagt als bestuurder dat juridisch gezien ook (https://www.valegis.com/ceci-nest-pas-un-statutair-bestuurder/). Dat betekent niet dat deze pseudo-bestuurder niet aansprakelijk gehouden kan worden als hij er een potje van heeft gemaakt.

In de wet is namelijk geregeld dat ‘degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald’ langs dezelfde lat wordt gelegd als de ‘echte‘ bestuurder qua aansprakelijkheid.

Er is natuurlijk veel geprocedeerd over wanneer iemand zo’n ‘feitelijk beleidsbepaler’ is en deze vraag ligt nu bij de Hoge Raad. De uitspraak is er nog niet, maar al wel het advies van de Advocaat-Generaal (https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2022:1023) waarin het juridische kader wordt geschetst. Het komt erop neer dat doorslaggevend is of ‘de desbetreffende persoon die geen formele bestuurder van de vennootschap is daadwerkelijk en aanwijsbaar een zodanige rechtstreekse bemoeienis heeft met haar beleidsbepaling (het bestuur van de vennootschap) dat hij daarmee bestuursmacht aan zich trekt, waardoor het beleid van de vennootschap niet door louter haar formele bestuurder(s) wordt bepaald’.

In de praktijk kan dat op verschillende manieren: de feitelijk beleidsbepaler kan op de stoel van de bestuurder zitten, of hij geeft opdrachten aan de bestuurder (die ook worden opgevolgd), of hij oefent samen met de bestuurder de bestuurstaak uit.

Zoals altijd is de beoordeling natuurlijk afhankelijk van alle omstandigheden van het geval.

Tip: mocht u zich herkennen als ‘feitelijk beleidsbepaler’, check dan vooral uw bestuurdersaansprakelijkheidverzekering.

Als u vragen heeft over dit onderwerp, neemt  u dan contact op met Natascha Niewold of één van de andere advocaten van Valegis Advocaten.