Skip to main content

In het geval de verhuurder jarenlang vergeet de huurprijs te indexeren, heeft hij dan nog de mogelijkheid om met terugwerkende kracht de huurprijs alsnog te indexeren?

De meeste huurovereenkomsten voor bedrijfsruimten zijn opgesteld volgens het model van de Raad voor Onroerende zaken (ROZ). In dit model is een indexeringsclausule opgenomen op basis waarvan de huurprijs jaarlijks geïndexeerd kan worden aan de hand van het consumentenprijsindex (CPI). Het kan voorkomen dat de verhuurder er op een later moment achter komt dat hij vergeten is de indexatie de afgelopen jaren door te voeren. Kan de verhuurder in dat geval met terugwerkende kracht nog aanspraak maken op de geïndexeerde huurprijs?

Ja, in beginsel kunnen verhuurders met terugwerkende kracht de geïndexeerde huurprijs vorderen van de huurder. Dit is slechts anders indien de huurder kan aantonen dat de verhuurder zijn rechten daarop heeft verwerkt. Het gerechtshof Amsterdam oordeelde eerder dat alleen in uitzonderlijke gevallen sprake kan zijn van rechtsverwerking. Het feit dat de verhuurder is vergeten de geïndexeerde huurprijs in rekening te brengen is onvoldoende. De huurder heeft volgens het oordeel van het hof immers een eigen verantwoordelijkheid om in de gaten te houden wat de hoogte van de door hem verschuldigde (geïndexeerde) huurprijs is.

De verhuurder dient daarbij wel rekening te houden met een verjaringstermijn van vijf jaar. Anders gezegd, als de verhuurder al tien jaar vergeet de huurprijs te indexeren, kan hij slechts aanspraak maken op de gemiste indexatie van de afgelopen vijf jaar.

Kortom, als u als verhuurder bent vergeten om de geïndexeerde huurprijs door te voeren is er niet direct reden tot paniek. Wel is het zaak om aanspraak te maken op de geïndexeerde huurprijs door de huurder aan te schrijven.

Bent u vergeten de huurprijs te indexeren en wilt u de geïndexeerde huurprijs met terugwerkende kracht verhalen op uw huurder? Of wordt u als huurder plotseling geconfronteerd door uw verhuurder die aanspraak maakt op ‘vergeten’ indexatie? Neemt u dan gerust contact op met de advocaten van het vastgoedteam van Valegis Advocaten.

× Hoe kan ik u helpen?