2 minuten leestijd

Franchisenemers hebben voor bepaalde voorgenomen besluiten van hun franchisegever een instemmingsrecht. Maar wanneer is er eigenlijk sprake van zo’n voorgenomen besluit?

In de nieuwe Wet Franchise, die per 1 januari 2021 geldt, is het instemmingsrecht voor franchisenemers geïntroduceerd. Kort gezegd betekent dat, dat een franchisegever bepaalde voorgenomen besluiten tot het wijzigen van de formule of het starten van een afgeleide formule niet mag nemen zonder de instemming van de betrokken franchisenemer(s).

Maar wat is dan eigenlijk een voorgenomen besluit? Wanneer is het moment dat de franchisegever aan de franchisenemers bekend moet maken dat hij van plan is een besluit te nemen? Is dat al in een heel vroeg stadium, of kan de franchisegever daarmee wachten totdat hij het hele plan eigenlijk al definitief heeft uitgewerkt en hij klaar is om met het uitvoeren te beginnen?

De wet en de wetsgeschiedenis bieden hier geen duidelijkheid over en rechtspraak is er ook nog niet geweest. We weten het dus simpelweg (nog) niet.

In het arbeidsrecht, meer specifiek het medezeggenschapsrecht, wordt al langer gewerkt met het begrip voorgenomen besluit: voor bepaalde voorgenomen besluiten moet een werkgever instemming of advies vragen aan de ondernemingsraad. Om te bepalen of er sprake is van een voorgenomen besluit in de zin van het medezeggenschapsrecht moet onder meer worden gekeken of de inhoud van het besluit in redelijke mate concreet is uitgewerkt, of de (mogelijke) gevolgen van het besluit in kaart zijn gebracht en of er een plan is gemaakt voor het opvangen van eventuele negatieve gevolgen.

Kunnen we voor het begrip voorgenomen besluit uit de Wet Franchise aansluiten bij deze criteria? Misschien, maar misschien ook niet. De relatie franchisegever-franchisenemer is toch een andere dan de relatie werkgever-werknemer. De tijd zal het leren!

Wil je meer weten over franchise in het algemeen of het instemmingsrecht in het bijzonder? Neem dan contact op met Daphne Jerphanion: d.jerphanion@valegis.com of de andere franchisespecialisten van Valegis Advocaten.