2 minuten leestijd

Vorige week heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel “Werken waar je wilt” dat  werknemers meer vrijheid beoogt te geven in hoe zij de balans tussen het werken op kantoor en het werken thuis willen inrichten.

In het wetsvoorstel “Werken waar je wilt” stond in eerste instantie dat een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats om meer thuis te werken of juist meer op kantoor te werken op eenzelfde manier wordt behandeld als een verzoek om aanpassing van de werktijd of arbeidsduur. Een verzoek van de werknemer diende in beginsel dan ook te worden ingewilligd tenzij zich tegen de aanpassing, waaronder het ingangstijdstip en de omvang, zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen verzetten.

Naar aanleiding van een advies van de SER is deze toets aangepast, zodat een werkgever een verzoek van een werknemer kan afwijzen indien hij, gelet op alle omstandigheden van het geval, oordeelt dat zijn belangen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid daarvoor moeten wijken. Dit is dus een minder strenge toets en ziet op een afweging van de belangen van de werkgever en de werknemer. Het is dan aan de werknemer om bij zijn verzoek zijn belangen kenbaar te maken aan de werkgever.

Een werkgever hoeft het verzoek van een werknemer niet in te willigen wanneer de door de werknemer verzochte arbeidsplaats een locatie is die buiten het grondgebied ligt van de EU.

De formele procedures omtrent het doen van een verzoek tot aanpassing van de arbeidsplaats blijven gelijk. Dit betekent dat een verzoek door een werknemer schriftelijk moet worden ingediend en daarin wordt aangegeven op welk moment het verzoek in zou moeten gaan. Het verzoek dient ten minste twee maanden vóór het beoogde tijdstip van ingang van de aanpassing te zijn ingediend. De werkgever dient een maand voor de beoogde ingangsdatum schriftelijk te reageren en dient de werkgever om hierover met de werknemer in overleg te treden.

Het is nu afwachten of de Eerste Kamer het wetsvoorstel ook zal aannemen.

Indien ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanneemt, kan het in de toekomst wenselijk zijn om een beleid op te stellen over thuiswerken. Uiteraard kunnen wij u hierover, of over andere arbeidsrechtelijke kwesties, verder adviseren. U kunt dan contact opnemen met Rigje Rosier via r.rosier@valegis.com.