Skip to main content

De Wet Franchise is op 1 januari 2021 in werking getreden. Uitgangspunt van de Wet Franchise is dat de franchisenemer beschermd moet worden tegen de franchisegever. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de gehele Wet Franchise dwingend recht is en geldt voor alle franchisecontracten die worden gesloten met in Nederland gevestigde franchisenemers (ook als een rechtskeuze voor het recht van een ander land is overeengekomen). Afwijking ten nadele van de franchisenemer is niet toegestaan.

De Wet Franchise kent een overgangstermijn van 2 jaar voor dan lopende franchiseovereenkomsten, maar alleen ten aanzien van (art. 7:209 ONBW):

  • Goodwill
  • Non-concurrentie
  • Instemmingsrecht

De overgangstermijn van twee jaar verstrijkt bijna. Per 1 januari 2023 dienen alle franchiseovereenkomsten een goodwill, non-concurrentie en instemmingsregeling te bevatten die voldoet aan de Wet Franchise.

Let op:

  • De deadline van 1 januari 2023 geldt uitsluitend ten aanzien van de volgende onderwerpen: goodwill, non-concurrentie en instemmingsrecht. Voor alle andere bepalingen van de Wet Franchise geldt dat deze vanaf 1 januari 2021 moeten worden nageleefd.
  • Er geldt geen overgangsperiode voor franchiseovereenkomsten die op of na 1 januari 2021 worden gesloten, waaronder ook verlengde of vernieuwde contracten vallen.

Kortom: het is een misverstand dat franchiseovereenkomsten nog niet hoeven te zijn aangepast. De franchiseorganisatie die heeft nagelaten om vóór 1 januari 2021 te controleren of haar franchiseovereenkomsten aan de Wet Franchise voldoen, is dikwijls te laat. Bovendien nadert de deadline voor implementatie van een goodwill, non-concurrentie en instemmingsregeling.

Wat houden het instemmingsrecht, de goodwill- en non-concurrentiewetgeving eigenlijk in? Voor vragen over de Wet Franchise en informatie over het aanpassingstraject kunt u vrijblijvend contact opnemen met Angela Schwegler (a.schwegler@Valegis.com).

Wacht in ieder geval niet te lang met het aanpassen van uw franchiseovereenkomst. Valegis Advocaten heeft inmiddels ruime ervaring met het aanpassen van contracten aan de Wet Franchise. Ervaring leert dat met name het overleg tussen franchisegever – en nemers de nodige tijd in beslag neemt.

Dus franchisegevers en -nemers: kom in actie!

Angela Schwegler-Veldstra

Angela studeerde cum laude af aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en is sinds 2016 advocaat. Zij heeft zich bij een middelgroot advocatenkantoor in Amsterdam gespecialiseerd binnen het ondernemingsrecht in brede zin.

× Hoe kan ik u helpen?