Skip to main content

Opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer

Niet alleen de werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen. Ook een werknemer kan dat doen, bijvoorbeeld omdat die werknemer ergens anders in dienst kan treden. Maar wat te denken van de situatie waarin de werkgever en werknemer een discussie hebben en de werknemer boos naar huis gaat? Heeft die werknemer dan de arbeidsovereenkomst opgezegd? Of mag de werkgever daarvan uitgaan? Recent heeft de rechter over zo’n situatie moeten oordelen.

Feiten

Een administratief werknemer van een verkeersschool kreeg op enig moment – net als een aantal van zijn collega’s – corona. Nadat hij van het virus was hersteld heeft hij, na tien dagen thuisisolatie, het werk weer opgepakt. Deels op kantoor, maar ook deels vanuit huis.

Op een gegeven moment heeft de werknemer aangegeven zich niet prettig te voelen bij het werken op kantoor en gaf aan zijn werk vanuit huis te kunnen en willen doen. De directeur vond dat de werknemer niet zo moest zeuren en gewoon naar kantoor moest komen. Een collega heeft toen een sneeuwbal – dit speelde zich af in januari – in de nek van die werknemer gelegd en gezegd “zo, kun jij ook even afkoelen”. De werknemer is toen opgestaan, heeft gezegd dat hij naar huis ging en is daarna vertrokken. Hij is de volgende dag niet op kantoor gekomen maar heeft wel vanuit huis ingelogd.

De werkdag daarna heeft de werknemer – toen iedereen thuiswerkte in verband met weercode rood – ook vanuit huis ingelogd. Diezelfde dag kreeg hij echter een brief van zijn werkgever waarin werd “bevestigd” dat hij een paar dagen eerder ontslag had genomen. Hoewel de werknemer aangaf zijn arbeidsovereenkomst niet te hebben opgezegd, was de werkgever van mening dat hij dit wel had gedaan. Volgens de werkgever had de werknemer daarbij gezegd “Jullie zoeken het maar uit, ik vertrek!”. Uiteindelijk kwam de zaak bij rechter. Die oordeelde als volgt.

Oordeel van de rechter: arbeidsovereenkomst is niet geëindigd

Wanneer een werknemer zelf de arbeidsovereenkomst beëindigt, kan dat ernstige gevolgen hebben. De werknemer heeft geen ontslagbescherming en geen aanspraak op bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of andere sociaal zekerheidsrechtelijke uitkeringen zoals een ziektewet-uitkering.

In verband met die ernstige gevolgen zal de werkgever niet snel mogen aannemen dat een verklaring van de werknemer dat hij/zij de arbeidsovereenkomst wil beëindigen ook echt zo is bedoeld. De mededeling van de werknemer moet duidelijk en ondubbelzinnig gericht zijn op beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Met andere woorden: er mag eigenlijk geen twijfel over bestaan.

In sommige situaties wordt van de werkgever verwacht dat hij nagaat of de werknemer daadwerkelijk de arbeidsovereenkomst heeft willen beëindigen. Ook wordt dan van de werkgever verwacht dat hij de werknemer informeert over de gevolgen van de opzegging.

Volgens de rechter kon de mededeling van de werknemer – die overigens door de werknemer werd ontkend – niet worden aangemerkt als een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring die was gericht op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De werknemer gaf enkel aan te vertrekken en niet dat hij in het geheel niet meer zou (willen) terugkeren. Ook gaf de rechter aan dat aan die mededeling een woordenwisseling vooraf was gegaan en dat de werknemer vlak voor die mededeling een sneeuwbal van een collega in zijn nek had gekregen. Hij is toen geëmotioneerd geraakt en naar huis gegaan. Daarnaast heeft de werkgever niet onderzocht of de werknemer daadwerkelijk heeft willen opzeggen en is de werknemer niet geïnformeerd over de gevolgen van een opzegging. Bovendien had de werknemer nog werkzaamheden verricht.

Op basis van deze feiten en omstandigheden kwam de rechter tot de conclusie dat de arbeidsovereenkomst niet was beëindigd.

Conclusie

Een werknemer kan zelf de arbeidsovereenkomst opzeggen. Gebeurt dat na een discussie of woordenwisseling in een emotionele bui of gaat de werknemer na zo’n situatie boos, geëmotioneerd naar huis, dan kan niet altijd worden aangenomen dat de werknemer de arbeidsovereenkomst heeft willen beëindigen!

Neem bij vragen over ontslag contact op met Dick van Deventer (d.vandeventer@valegis.com; 06-83654926) of met een van de andere arbeidsrechtadvocaten uit het arbeidsrechtteam van Valegis Advocaten.

× Hoe kan ik u helpen?