1 minuten leestijd

In een recente brief van minister Van Gennip wordt de koers beschreven die het kabinet heeft ingezet naar een zogeheten toekomstbestendige arbeidsmarkt. Minister Van Gennip deelt plannen voor toekomstbestendige arbeidsmarkt | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl De gedachte is om een gelijker speelveld tussen werknemers en zelfstandigen te creëren. In het bijzonder moet meer duidelijkheid komen over de vraag wanneer er gewerkt wordt als werknemer of als zelfstandige.

Hiertoe zijn vijf thema’s benoemd:

  • Het aangaan van duurzame arbeidsrelaties stimuleren binnen wendbare ondernemingen en het beter reguleren van tijdelijke contracten en driehoeksrelaties.
  • Een gelijker speelveld tussen werknemer en zelfstandige, meer duidelijke en opeisbare regels en handhaving.
  • Altijd uitzicht op nieuw werk (via leven lang ontwikkelen en een goede arbeidsmarktinfrastructuur).
  • Aanpassingen in de arbeidsongeschiktheidswetgeving (WIA).
  • Meedoen aan de basis van de arbeidsmarkt.

Het kabinet zal de komende maanden gebruiken om de verschillende deelonderwerpen nader uit te werken. Wij komen hier dan bij u op terug en zullen een en ander punt voor punt nader bespreken.

Vragen hierover of vrijblijvend van gedachten wisselen neem dan contact met mij op: Myrthe S.J. Steenhuis via 06-13371930 of m.steenhuis@valegis.com.