Skip to main content

Een leverancier van beton heeft te maken met verhoogde productiekosten. Als oplossing daarvoor besluit de leverancier om deze verhoging bij haar afnemer in rekening te brengen door de verkoopprijs eenzijdig te verhogen. De afnemer weigert deze prijsverhoging te betalen, waarop de leverancier dreigt met het stopzetten van de leveringen. Kan dit zomaar?

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de leveringen in ieder geval ongestoord moeten worden voortgezet (Rechtbank Midden-Nederland 8 september 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:3592). Wat betreft de eenzijdige wijziging in de hoogte van de verkoopprijs ligt het iets genuanceerder. Er is namelijk sprake van een tegenstrijdigheid in de (algemene) inkoopvoorwaarden van de afnemer en de algemene verkoopvoorwaarden van de leverancier. Partijen hebben geen afspraken gemaakt over welke voorwaarden in dat geval prevaleren. De leverancier was volgens de voorzieningenrechter dan ook niet gerechtigd tot het eenzijdig verhogen van de prijs en het (dreigen met) stopzetten van de leveringen als de afnemer de prijsverhoging niet wil betalen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan vrijblijvend contact op met Angela Schwegler (a.schwegler@valegis.com).

Angela Schwegler-Veldstra

Angela studeerde cum laude af aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en is sinds 2016 advocaat. Zij heeft zich bij een middelgroot advocatenkantoor in Amsterdam gespecialiseerd binnen het ondernemingsrecht in brede zin.

× Hoe kan ik u helpen?