1 minuten leestijd

Ongewenste intimiteiten kunnen op elke werkplek voorkomen. In een fysieke omgeving zoals de Zorg des te meer. Hoe moet je hier als Zorgwerkgever mee omgaan?

Seksuele intimidatie is een fenomeen dat je als Zorgwerkgever koste wat kost probeert te voorkomen. Maar ook seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen 2 mensen die dat wel willen, kan niet getolereerd worden op de werkvloer.

Het begint met het voorkomen of aanpakken van een sfeer of cultuur waarin medewerkers zich zo kunnen gedragen en/of dergelijk gedrag gedoogd wordt. Dat heeft op zich geen juridische component, maar is op zichzelf al ingewikkeld genoeg. Mocht er toch een knuffelcultuur bestaan en een werknemer gedraagt zich seksueel grensoverschrijdend, kies dan voor het indienen van een verzoek bij de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst wegens verwijtbaar handelen te ontbinden in plaats van ontslag op staande voet. In diverse uitspraken werd het ontslag op staande voet namelijk onterecht geoordeeld wanneer er sprake was van een “seksuele sfeer” op de werkvloer.

Bewijs van het seksueel grensoverschrijdende gedrag kan ook een probleem zijn. Hoor degene die het gedrag gemeld heeft, de vermeende dader en eventuele getuigen zorgvuldig en volgens de procedure die daarvoor binnen de Zorginstelling geldt. Mocht er sprake zijn van sexting of filmpjes, vraag die dan op. En betrek alle zogeheten omstandigheden van het geval in de beoordeling, bijvoorbeeld ook of de betrokkenen hiërarchisch gelijk zijn of niet.

Twijfelt u welke arbeidsrechtelijke sanctie te nemen in geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Neem dan contact op met Daniëlle Edelenbosch-Illingworth via d.edelenbosch@valegis.com of (06) 13 46 58 34, advocaat arbeidsrecht met speciale affiniteit voor de zorg.