Skip to main content

U leest het goed, het staat er echt!

Dit is echter geen Valegis winactie, maar wel een uitleg aan welke voorwaarden een dergelijke winactie moet voldoen. Instagram, facebook, X; voornoemde platformen zijn in de huidige tijd niet meer weg te denken. Op deze populaire social media platforms heeft u vast wel eens een like, deel en winactie voorbij zien komen. Zo’n actie lijkt erg laagdrempelig en kan ook een mooie manier zijn om een bedrijf te promoten. Er zitten echter meer haken en ogen aan een like, deel en winactie dan u wellicht in eerste instantie zou denken. Wist u namelijk dat de verplichting tot het delen van een foto of het liken daarvan niet in alle situaties is toegestaan?

Promotioneel kansspel

Een like, deel en winactie kwalificeert als een promotioneel kansspel. Een promotioneel kansspel is een soort winactie, waarbij door middel van promotie, deelnemers de gelegenheid wordt gegeven mee te dingen naar prijzen of premies, waarbij de aanwijzing van die winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen. De organisator van de like, deel en winactie, mits sprake is van een promotioneel kansspel, heeft geen vergunning nodig. Wel zijn er voorwaarden waaraan een promotioneel kansspel moet voldoen.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een klein en een groot promotioneel kansspel. Voor het organiseren van een groot promotioneel kansspel gelden strengere voorwaarden dan voor een klein promotioneel kansspel. Een promotioneel kansspel kwalificeert als klein promotioneel kansspel in het geval het prijzenpakket niet meer bedraagt dan € 4.500,–. Een groot promotioneel kansspel is een kansspel waarbij het prijzenpakket een waarde heeft tussen de € 4.500,– en de € 100.000,–.

Voorwaarden

In tegenstelling tot een klein promotioneel kansspel, mag een groot promotioneel kansspel maar één keer per jaar worden aangeboden. Voor kleine promotionele kansspelen geldt deze beperking niet. Wel dient een promotioneel kansspel tijdelijk van aard te zijn. Verschillende kleine promotionele kansspelen die worden georganiseerd voor een en hetzelfde product, dienst of organisatie moeten daarom duidelijk verschillend van karakter zijn.

Voor een groot promotioneel kansspel is het verplicht om algemene spelvoorwaarden op te stellen. Deze algemene spelvoorwaarden dienen aan de potentiële deelnemers ter beschikking te worden gesteld. Voor de organisator van een klein promotioneel kansspel is het opstellen van algemene spelvoorwaarden niet verplicht. Wij raden het echter wel aan spelvoorwaarden op te stellen voor een klein promotioneel kansspel, omdat op die manier zowel voor de deelnemers als voor de organisator duidelijk is wat de afspraken zijn.

Een andere belangrijke voorwaarde voor het organiseren van een promotioneel kansspel is dat de deelname daaraan altijd gratis moet zijn.

Daarnaast gelden er op basis van de Gedragscode promotionele kansspelen nog regels voor de deelname van minderjarigen, de wijze waarop het kansspel wordt gepromoot en voor hoeveel trekkingen er mogen plaatsvinden per kansspel.

Overtreding

Een promotioneel kansspel dient te voldoen aan de in de Gedragscode promotionele kansspelen opgenomen voorwaarden en wettelijke regels. De Kansspelautoriteit is belast met het toezicht en de naleving van de wet- en regelgeving. In het geval van een overtreding, heeft de Kansspelautoriteit naast het geven van een waarschuwing, ook de mogelijkheid een bestuurlijke boete, een last onder bestuursdwang of een dwangsom op te leggen. Als de Kansspelautoriteit een onderzoek is gestart, moet een onderneming ook rekening houden met reputatieschade. In voorkomend geval publiceert de Kansspelautoriteit namelijk informatie over het onderzoek op de website.

Naast de regels van de Kansspelautoreit hebben ook de social media platformen hun eigen regels over winacties en waaraan deze moeten voldoen. Het is aan te raden eerst grondig de voorwaarden van het platform door te nemen alvorens een like, deel en winactie daarop te plaatsen.

Wilt u een like, deel en winactie organiseren wees u zich ervan bewust dat daarvoor bepaalde voorwaarden gelden. Indien u vragen heeft over dit onderwerp of andere, neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met Femke Nuiten.

× Hoe kan ik u helpen?