Skip to main content

Recentelijk heeft de kantonrechter Breda een uitspraak gedaan in een zaak betreffende een loonvordering van een arbeidsongeschikte werknemer tegen zijn werkgever.[1] Mijn collega trad op als advocaat van de werkgever. Wat was er aan de hand?

Het betrof een langdurig arbeidsongeschikte werknemer die een WIA-uitkering ontving. Hij verrichtte enige tijd aangepast werk tot 4 augustus 2022. Hoewel de werknemer had ingestemd met het op laten stellen van een functionele mogelijkhedenlijst (FML) om inzichtelijk te maken met welke beperkingen de werkgever rekening moest houden bij het aanbieden van passend werk, weigerde hij om de medische machtiging te ondertekenen. Deze medische machtiging betrof naast het opstellen van de FML de vraag wanneer verbetering van de belastbaarheid van de werknemer werd verwacht (“de prognosevraag”).

De kantonrechter oordeelde dat de werknemer ten onrechte weigerde een medische machtiging met de prognosevraag te ondertekenen. De werkgever had het recht om te verzoeken dat de werknemer instemde met de prognosevraag als een redelijk voorschrift in het kader van re-integratie. Bij het beoordelen van de mogelijkheden van een werknemer en passend werk, was het relevant om te weten of er een verandering in de belastbaarheid werd verwacht. Hierdoor had de werkgever het recht om het loon van de werknemer op te schorten over de periode dat de werknemer had gewerkt. Over de periode na afronding van de werkzaamheden oordeelde de kantonrechter dat er geen recht was op loon. Het niet werken, kwam voor rekening van de werknemer. De loonvorderingen van de werknemer werden dan ook afgewezen.

De uitspraak biedt inzicht in de redelijke voorschriften van de werkgever in het kader van re-integratie. Een werkgever kan dus van een arbeidsongeschikte werknemer verlangen dat hij meewerkt aan het onderzoek ten aanzien van zijn prognose.

[1] Rb. Zeeland-West-Brabant 19 juli 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5272.

Heeft u vragen over dit onderwerp of over een andere arbeidsrechtelijke kwestie? Neemt u dan contact op met Rigje Rosier (r.rosier@valegis.com) of met een van de andere advocaten uit het arbeidsrechtteam van Valegis Advocaten.

Valegis Advocaten

Valegis Advocaten, with offices in The Hague and Amsterdam, is the law firm for (international) entrepreneurs and companies; modern legal services, clear, pragmatic, solution-oriented and with integrity.

× Hoe kan ik u helpen?