Skip to main content

In hoeverre is een opdrachtgever vrij om te bepalen op welke wijze hij de herstelwerkzaamheden wil laten uitvoeren?

De zaak Rb. Noord-Holland 30-06-2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:9954, RVR 2022/9 maakt duidelijk dat opdrachtgevers niet onbeperkt eisen kunnen stellen aan het verrichten van herstelwerkzaamheden.

In zaken waarin partijen verdeeld raken over hoe herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd is het raadzaam een deskundige in te schakelen. Aan deze deskundige kan dan de opdracht worden verstrekt om vast te stellen hoe het herstel dient plaats te vinden. Dat betekent echter niet dat herstel op een andere wijze per definitie ondeugdelijk is. Het kan een risico vormen indien opdrachtgever vervolgens vasthoudt aan de wijze van herstel zoals door de deskundige is voorgesteld.

Indien een andere wijze van herstel geweigerd wordt laat deze uitspraak zien dat dit alleen geweigerd kan worden indien vaststaat dat die herstelwijze niet voldoet aan de eisen van goed en deugdelijk werk.

De consequenties van het weigeren van de wijze van herstel kunnen groot zijn, aangezien dit met zich mee kan brengen dat opdrachtgever in schuldeisersverzuim komt te verkeren als direct gevolg waarvan een einde komt aan het verzuim van aannemer. Verzuim is een belangrijke voorwaarde voor de opeisbaarheid van een vordering zoals vervangende schadevergoeding.

De gevolgen hiervan zijn vooral groot wanneer de herstelwerkzaamheden al door een derde partij zijn uitgevoerd.

Deze zaak maakt daarnaast duidelijk dat goed nagedacht dient te worden over hetgeen gevorderd wordt in rechte en de concrete formulering hiervan. In casu hadden opdrachtgevers een subsidiare vordering ingesteld, waarin gevorderd werd dat aannemer veroordeeld werd om de herstelwerkzaamheden op een bepaalde specifieke wijze uit te voeren.

De kantonrechter wijst dit af vanuit de gedachte dat aannemer zelf mag bepalen hoe de herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. Een andere formulering had deze afwijzing kunnen voorkomen.

Wij kunnen u adviseren en bijstaan in conflicten tussen aannemer en opdrachtgever. Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met één van onze vastgoedrecht advocaten of via e-mail d.vanzanten@valegis.com / nummer: 06-58987775

 

× Hoe kan ik u helpen?