Skip to main content

Sinds mei 2021 stelt de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten beperkingen aan de huurprijzen in de vrije sector. Sinds de invoering van deze wet geldt voor zowel bestaande als nieuwe huurovereenkomsten dat de periodieke (jaarlijkse) huurprijsverhogingen worden gemaximeerd op de inflatie + 1 procentpunt. In verband met de in 2022 forst gestegen inflatie is door de Tweede Kamer een wetswijziging voorgesteld, waarbij de maximale huurprijsverhoging wordt gekoppeld aan de CAO-loonontwikkeling, zolang die lager is dan de inflatie.

De Eerste Kamer heeft op 20 december 2022 de voorgestelde wetswijziging aangenomen. Dit houdt in dat de toegestane jaarlijkse huurprijsverhoging in de vrije sector vanaf 1 januari 2023 maximaal 4,1% bedraagt. Dit percentage is opgebouwd uit 3,1% CAO-loonontwikkeling + 1 procentpunt. De maximale toegestane huurprijsverhoging van 4,1% geldt precies één jaar: van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024.

Als in uw huurovereenkomst een hoger percentage is opgenomen dan de wettelijk vastgestelde 4,1%, dan is deze bepaling nietig. Dat betekent dat uw verhuurder zich dient te houden aan de maximale huurprijsverhoging van 4,1%. In het geval dat in uw huurovereenkomst een lager percentage is opgenomen dan 4,1%, geldt het lagere percentage.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neemt u dan gerust contact op met de advocaten van het vastgoedteam van Valegis Advocaten.

× Hoe kan ik u helpen?