Skip to main content

Onlangs heeft de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de maximale huurprijsverhoging voor 2024 voor zowel de vrije als de sociale huurwoningsector bekend gemaakt.

Voor de vrije huursector geldt dat de huurprijs met maximaal 5,5% mag stijgen. Gezien het een maximaal percentage betreft, geldt dat lagere huurprijsstijgingen uiteraard zijn toegestaan. De toegestane maximale huurprijsverhoging geldt van 1 januari 2024 tot en met 1 mei 2024. De wettelijke regeling op basis waarvan de huurprijzen met een maximaal bedrag mogen stijgen, loopt namelijk op 1 mei 2024 af. De minister werkt aan een voorstel om huurders in de vrije huursector ook vanaf 1 mei 2024 te beschermen tegen hoge huurprijsstijgingen. De vraag is echter of de Tweede Kamer zal instemmen met een dergelijk voorstel.

Als in de huurovereenkomst een hoger percentage is opgenomen dan de wettelijk vastgestelde 5,5% dan is deze bepaling nietig. Dat betekent dat uw verhuurder zich dient te houden aan de maximale huurprijsverhoging van 5,5%. In het geval in uw huurovereenkomst een lager percentage is opgenomen, dan geldt het lagere percentage.

In de sociale huursector bedraagt de maximale stijging van de huurprijs 5,8%. Daarnaast hebben verhuurders in de sociale huursector de mogelijkheid om een hogere verhoging door te voeren bij zeer lage huren (minder dan € 300, – per maand) of in het geval een huurder een hoog inkomen heeft. In het laatste geval is een inkomensafhankelijke huurverhoging mogelijk.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neemt u dan gerust contact op met de advocaten van het vastgoedteam van Valegis Advocaten.

× Hoe kan ik u helpen?