Skip to main content

Wat zijn de juridische gevolgen van het gebruik van een merk na het einde van een
franchiseovereenkomst? Het antwoord op die vraag is lang niet altijd helder voor partijen van een
franchiseovereenkomst, terwijl sommige afspraken (of gebrek daaraan) grote (nadelige) juridische
gevolgen kunnen hebben voor partijen. In dit blog zal worden ingezoomd op het gebruik van een
merk van een franchiseformule tijdens – en vooral na – een franchiseovereenkomst.

In een franchiseovereenkomst wordt vaak vastgelegd dat de franchisegever het exclusieve recht
heeft om het merk te gebruiken. De franchisegever verleent aan de franchisenemer de bevoegdheid
om het merk te gebruiken gedurende de looptijd van de overeenkomst. Over het gebruik ná de
franchiseovereenkomst wordt verschillend gecontracteerd als het gaat om het gebruik van het merk.
In sommige overeenkomsten is bijvoorbeeld een tijdsbestek opgenomen waarbinnen het merk na
einde van de franchiseovereenkomst gebruikt mag worden en/of zijn er geografische beperkingen
aan het gebruik. Het komt ook nog wel eens voor dat er in sommige overeenkomsten niets wordt
geregeld over het gebruik van het merk na het einde van de overeenkomst.

In de praktijk zie je dat veel franchisenemers bij het einde van de franchiseovereenkomst het merk
blijven gebruiken zonder zich bewust te zijn van de rechten en/of beperkingen. Hierdoor bestaat de
kans dat er in strijd met de merkenrechten van de franchisegever wordt gehandeld door de
franchisenemer(s). Als het merk ongeoorloofd wordt gebruikt, kan de franchisegever juridische
stappen tegen de franchiseonderneming nemen. In dit soort situaties kan de franchisegever
bijvoorbeeld winstafdracht, vernietiging van de inbreukmakende goederen, schadevergoeding en/of
vergoeding van de juridische kosten vorderen. Dit kan kortom leiden tot hoge claims tegen een
franchisenemer.

Exploiteert u een franchiseformule en wilt u sparren over de (mogelijke) juridische consequenties
daarvan? Neem vrijblijvend contact op met Derya Arpaçay of een van de andere ondernemingsrecht
specialisten om uw franchiseovereenkomst te laten controleren.

× Hoe kan ik u helpen?