Skip to main content

Gisteren (13 februari) is een motie aangenomen inhoudende dat concurrentiebedingen niet geldig zijn indien deze gesloten zijn met werknemers die minder dan 1,5 keer modaal salaris verdienen bij een voltijd dienstverband. 

In een eerder artikel schreef mijn collega Rigje Rosier al over de hervorming van het concurrentiebeding. Op 2 juni 2023 kondigde Minister van Gennip aan dat zij van plan is het concurrentiebeding te herzien. Minister van Gennip werkt momenteel aan een wetsvoorstel met de volgende wijzigingen:

  • het concurrentiebeding wordt wettelijk begrensd in duur;
  • bij het opnemen van het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst moet het geografisch bereik worden opgenomen, gespecificeerd en gemotiveerd;
  • bij het opnemen van het concurrentiebeding zullen werkgevers ook bij arbeidsovereenkomsten van onbepaalde tijd ‘het zwaarwichtig bedrijfsbelang’ van het opnemen van een concurrentiebeding moeten motiveren (dit geldt nu al voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd);
  • bij het inroepen van het beding zal een werkgever in beginsel een vergoeding moeten betalen, vastgesteld op een bij wettelijk voorschrift bepaald percentage van het laatste verdiende salaris van de werknemer.

Op 8 februari jl. is een motie ingediend ten aanzien van de hervormingsplannen. De motie verzoekt om naast de 4 voorgestelde elementen nog een andere duidelijke grens op te nemen. De motie houdt in dat concurrentiebedingen nietig zijn indien gesloten met een werknemer die minder dan 1,5 keer modaal salaris (ongeveer € 66.000) verdient bij een voltijd dienstverband. De motie is gisteren (13 februari), met een stemming van 83 zetels voor en 67 zetels tegen, aangenomen. In België geldt al dat een concurrentiebeding slechts kan worden opgenomen mits het bruto jaarloon meer bedraagt dan een bepaald geïndexeerd bedrag (vanaf 1 januari 2024 is dat € 41.969).[1]

Het is nu wachten op het wetsvoorstel. Minister Van Gennip kondigde 24 januari jl. aan dat het wetsvoorstel voor de modernisering van het concurrentiebeding in het eerste kwartaal van 2024 voor internetconsulatie wordt aangeboden. Daarmee is er enige uitloop ten opzichte van de eerdere toezegging dat dit eind 2023 zou plaatsvinden.

Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen omtrent dit aangekondigde wetsvoorstel.

[1] Daarnaast geldt in België bij een bruto jaarloon tussen € 41.9695 en € 83.939 (bedragen 2024) dat een concurrentiebeding enkel mogelijk is voor functies die uitdrukkelijk zijn bepaald in een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). Bij een bruto jaarloon van meer dan € 83.939 is een concurrentiebeding altijd geldig, behalve voor de functies die bij CAO worden uitgesloten.

Heeft u vragen over dit onderwerp of over een andere arbeidsrechtelijke kwestie? Neemt u dan contact op met Esmée Koster (e.koster@valegis.com) of met een van de andere advocaten uit het arbeidsrechtteam van Valegis Advocaten.

Valegis Advocaten

Valegis Advocaten, with offices in The Hague and Amsterdam, is the law firm for (international) entrepreneurs and companies; modern legal services, clear, pragmatic, solution-oriented and with integrity.

× Hoe kan ik u helpen?