Skip to main content

Wanneer ben je agent? De agentuurovereenkomst, een overeenkomst tussen een agent, ook wel bemiddelaar genoemd, en een onderneming, ook wel de principaal genoemd, om voor een bepaalde of een onbepaalde tijd bij de totstandkoming van overeenkomsten te bemiddelen. Welke (bijzondere) rechten heeft een agent?

In een blogreeks zal ik ingaan op de kernpunten van een agentuurovereenkomst. Om af te trappen met de vraag: wie is een agent?

De agent is een bijzondere “opdrachtnemer” (in de zin van art. 7:400 BW). De agent is niet ondergeschikt aan de principaal. Er is (dus) geen gezagrelatie en de agent is niet onafhankelijk van de principaal.[1] De agent sluit overeenkomsten op naam en voor rekening van de principaal of bezorgt hem orders (zie art. 7:428 BW). In een uitspraak van de rechtbank Den Haag van 15 september 2022 (ECLI:NL:RBDHA:2022:9177) stond bijvoorbeeld de handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en lederwaren en handelsagentuur van verkoop van kleding, schoenen en modeaccessoires centraal. Eiser in deze zaak, de agent,  bemiddelde voor een van de merken van Pro4 (Blutsgeschwister), een groothandel in onder meer bovenkleding en sportartikelen. De agent zorgde voor overeenkomsten tussen Pro4 en derden.

Wordt vervolgd… volgende keer zoomen we verder in op de agentuurrelatie met de principaal.

Heeft u te maken met (de schijn van) agentuurovereenkomsten? Neem contact op met Dominique Fransen of een van de andere specialisten van het team van Valegis.

[1] Kamerstukken II 1988/1989, 20842, 3, p. 4.

× Hoe kan ik u helpen?