Overnames zijn voor Valegis dagelijkse kost. Opvolgingsuitdagingen, strategische investeringen en groeien door acquisitie begeleiden wij met grote regelmaat. Bij overnames worden in de garanties en vrijwaringen vastgelegd wie welk risico draagt. Soms blijkt dat een garantie is geschonden. We noemen dat een inbreuk. Als de koopovereenkomst goed is opgesteld, dan voorziet die in een mechanisme voor het vergoeden van de schade die door een inbreuk is ontstaan. Toch leidt een inbreuk soms tot procedures.

De zaak

Op 8 november 2016 heeft het Hof Den Bosch uitspraak gedaan over garanties bij de verkoop van aandelen. In dit geval ging het om een agrarisch bedrijf dat werd overnameovergenomen via een aandelentransactie.
De activiteiten van deze B.V. bestaan uit een was- en schilinrichting voor zilveruien, het bewaren en koelen van landbouwproducten en het wassen en spoelen van bloembollen. Deze activiteiten zijn vergunningsplichtig; zonder die vergunning geen bedrijfsactiviteiten dus.

Garanties

Verkoper garandeerde dat de verkochte onderneming in het bezit was van alle vereiste vergunningen om de onderneming uit te kunnen blijven oefenen op de wijze zoals zij deed op moment van verkoop. Op dat moment was bovendien sprake van een reeds ingediende conceptaanvraag voor een nieuwe milieuvergunning. Verkoper garandeerde daarom ook dat de onderneming ten minste op basis van de huidige bedrijfsvoering kon blijven opereren, zowel totdat de nieuwe vergunning zou worden verkregen als daarna.

De na de verkoop definitief aangevraagde vergunning werd echter deels geweigerd. De wasinstallatie op het buitenterrein bleek niet vergund te zijn en daarvoor kon ook geen vergunning verkregen worden. Het gerechtshof oordeelde dat het buiten wassen van uien en aardappelen ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst onderdeel uitmaakte van de bedrijfsactiviteiten. Omdat geen vergunning afgegeven zou worden voor de wasinstallatie op het buitenterrein, kon de onderneming ook niet ‘ten minste op basis van de bedrijfsvoering ten tijde van de verkoop blijven opereren’.

Schadevergoeding

Als de afgegeven garanties zijn geschonden kan de koper aanspraak maken op schadevergoeding. Die schade is gelijk aan de verminderde waarde van de verkochte aandelen. Om dat in geld uit te drukken is nog een hele toer. Als het goed is, zijn daarover in de koopovereenkomst afspraken overgemaakt. Anders komt het op slim procederen aan.

Conclusie

Garanties bij de verkoop van een onderneming is aan de orde van de dag. Bij het formuleren van garanties moet zeer zorgvuldig te werk worden gaan. Uiteraard staan de advocaten van het ondernemingsrechtteam van Valegis u daar graag in bij.

Tot slot

U kunt voor vragen over dit onderwerp contact met ons opnemen op telefoonnummer 070 – 3196040 of per e-mail: t.vandermaas@valegis.com, a.mosele@valegis.com, j.nicolaescu@valegis.com of r.rouwen@valegis.com.

Met vriendelijke groet,

 

Het ondernemingsrechtteam van Valegis Advocaten

Tim van der Maas, Armando Mosele, Julia Nicolaescu, Roy Rouwen