Franchisegevers en franchisenemers hebben vaak ook een onderlinge huurrelatie. De franchisegever stelt niet alleen de door haar ontwikkelde formule beschikbaar, maar ook een pand waarin die formule geëxploiteerd kan worden. De franchisegever is dan ook verhuurder.

Hiermee beogen partijen de huurovereenkomst en de franchiseovereenkomst aan elkaar te koppelen. In franchiserelaties spelen dus bijzondere afspraken een rol, waarvan de belangrijkste misschien wel is dat de huurovereenkomst eindigt op het moment dat de franchiseovereenkomst – om welke reden dan ook – eindigt.

Omdat die afspraak afwijkt van dwingendrechtelijke huurrechtbepalingen, bedoeld om de huurder te beschermen, moet de kantonrechter om goedkeuring van dat ‘afwijkende beding’ worden verzocht. Als dit verzoek om goedkeuring goed wordt gemotiveerd, zal de rechter die goedkeuring meestal verlenen. Wij voeren regelmatig zulke procedures waarin het van belang is om de rechter er nadrukkelijk op te wijzen dat de betreffende bepaling juist (ook) in het belang van de huurder / franchisenemer is opgenomen. In de huurovereenkomst staat namelijk vaak een bestemmingsclausule. Daarin staat een verbod om in het gehuurde iets anders te exploiteren dan de formule waarop de franchiseovereenkomst ziet. Als die formule niet meer kan worden geëxploiteerd omdat de franchiseovereenkomst is geëindigd, heeft een huurder dus geen enkel belang meer bij het behoud van de huurovereenkomst. Sterker nog, als de huurovereenkomst blijft bestaan moet de huurder wél elke maand huur betalen, maar heeft hij geen mogelijkheden meer om vanuit het gehuurde ook inkomsten te genereren. Bovendien verbeurt hij waarschijnlijk de nodige boetes, omdat in huurovereenkomsten vaak ook een exploitatieplicht is opgenomen: het gehuurde mag niet leeg staan en moet ook feitelijk gebruikt worden.

Bent u franchisegever of franchisenemer en gaat u een pand (ver)huren, of heeft u op een andere manier te maken met ‘afwijkende bedingen’? Neem dan contact op met onze franchise- en huurspecialisten Daniël de Vries (d.devries@valegis.com) en Thijs Kroese (t.kroese@valegis.com).

Met vriendelijke groet,
Het vastgoedteam van Valegis Advocaten

Daniël de Vries
Thijs Kroese

Oktober 2016