Valegis Advocaten heeft met de komst van twee nieuwe advocaten, Reinier Wolters en Andrea de Ruijter, een Corporate Immigration tak toegevoegd aan haar arbeidsrechtpraktijk.

Reinier en Andrea kunnen u van advies voorzien op onder meer de volgende gebieden:

– verblijfs- en tewerkstellingsvergunningen voor buitenlandse werknemers;
– verblijfs- en tewerkstellingsvergunningen voor familieleden van werknemers;
– vergunningen voor start-ups en zelfstandigen;
– werkgeversaansprakelijkheid op grond van de Wet arbeid vreemdelingen.

Als werkgever wilt u wellicht werknemers vanuit het buitenland naar Nederland halen. Veel buitenlandse werknemers hebben een tewerkstellingsvergunning nodig voordat zij in Nederland aan de slag kunnen gaan. Het is voor u dan ook van belang om te weten wat de mogelijkheden zijn.

De kennismigrantenregeling
De kennismigrantenregeling is een aantrekkelijke optie voor bedrijven die personeel van buiten de EU willen aannemen. Kwalificerende bedrijven kunnen een gecombineerde werk- en verblijfsvergunning aanvragen voor hun werknemers en deze vergunning wordt doorgaans binnen twee weken verleend.

Erkend referentschap
Om kennismigranten naar Nederland te kunnen halen, moet uw bedrijf eerst eenmalig als referent erkend worden door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Hier vraagt de IND een eenmalig bedrag van € 5183,- voor. De regering heeft aangekondigd dat deze leges per 1 januari 2017 verlaagd zullen worden naar € 2592,- voor kleine bedrijven en bedrijven die al erkend referent zijn maar van rechtsvorm veranderen. Voor grotere bedrijven zal het legesbedrag van € 5183,- blijven gelden, waarbij dit bedrag nog wel geïndexeerd kan worden.

Een kennismigrantenvergunning aanvragen
U als werkgever kunt een vergunning aanvragen namens de kennismigrant. De IND beoordeelt de aanvraag voornamelijk aan de hand van het salaris dat de kennismigrant zal verdienen. In 2016 gelden de volgende maandelijkse salarisnormen:

–        Werknemer van 30 jaar of ouder:                            4240 Euro
–        Werknemer jonger dan 30 jaar:                                3108 Euro
–        Pas afgestudeerde werknemer:                                2228 Euro

Deze bedragen zijn exclusief 8% vakantiegeld en worden jaarlijks geïndexeerd op 1 januari. Het loon moet daarnaast marktconform zijn en in overeenstemming zijn met de geldende CAO.

De toekomst van de kennismigrantenregeling
De Europese Commissie heeft een herziening van de Europese blauwe kaart aangekondigd. Deze Europese blauwe kaart is een verblijfsvergunning die in plaats van de kennismigrantenvergunning aangevraagd kan worden. Aangezien de blauwe kaart minder gunstige voorwaarden kent dan de kennismigrantenregeling speelt dit type vergunning nauwelijks een rol in Nederland. De commissie is echter voornemens om de blauwe kaart aantrekkelijker te maken voor hoogopgeleide werknemers. Als het voorstel van de Europese Commissie aangenomen wordt in haar huidige vorm, dan zal de Nederlandse kennismigrantenregeling afgeschaft worden aangezien de twee regelingen in dat geval niet naast elkaar kunnen bestaan. Het is echter mogelijk dat het voorstel niet of slechts ten dele aangenomen zal worden en dat de twee regelingen naast elkaar blijven bestaan. Valegis zal deze ontwikkelingen op de voet volgen.

Ons advies aan u
Als u van plan bent meerdere buitenlandse werknemers aan te nemen, dan kan de kennismigrantenregeling zeker een goede optie voor u zijn. Indien u de komende jaren slechts één of twee migranten aan wilt nemen, dan zijn andere opties wellicht beter voor u gezien de hoge instapleges. Ons Corporate Immigration team denkt graag met u mee. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via: r.wolters@valegis.com en a.deruijter@valegis.com.

Met vriendelijke groet
Het Corporate Immigration team van Valegis Advocaten

 

Reinier Wolters
Andrea de Ruijter

Oktober 2016

ReinierAndrea