1 minuten leestijd

en dan heeft de Wet Franchise volledige werking.

Zoals inmiddels genoegzaam bekend, is er sinds 1 januari 2021 een Wet Franchise. Het leeuwendeel van de wet had onmiddellijke werking en voor een drietal onderdelen geldt dat deze per 1 januari 2023 ook volledig van toepassing zijn. (Voor nieuwe franchiseovereenkomsten en verlengingen van franchiseovereenkomsten waren deze onderdelen al van toepassing.) Het betreft:

  • het instemmingsrecht;
  • de goodwill bepaling;
  • het concurrentiebeding.

Het instemmingsrecht (geregeld in artikel 7:921 BW) regelt dat indien de franchisegever een wijziging in zijn formule wenst door te voeren dan wel een afgeleide formule wil gaan exploiteren hij hiervoor de instemming nodig heeft van de franchisenemers indien deze wijziging, kort samengevat, negatieve financiële consequenties heeft voor de franchisenemer. Deze negatieve financiële consequenties kunnen bestaan uit een investering, een extra vergoeding, andersoortige kosten of een te verwachten derving van de omzet.

Als hier sprake van is zal er dus instemming moeten worden gevraagd van de franchisenemers. Dit kan door een gewone meerderheid – derhalve vijftig procent plus één – of instemming van iedere individuele franchisenemer die geraakt wordt door de betreffende wijziging.

In komende blogs zullen we op de andere twee onderwerpen nader ingaan. Tevens zal er op korte termijn een webinar worden georganiseerd over dit onderwerp en de andere twee onderwerpen. Nadere informatie volgt spoedig.

Vragen hierover of vrijblijvend van gedachten wisselen neem contact met mij op: Myrthe S.J. Steenhuis via 06-13371930  m.steenhuis@valegis.com.