1 minuten leestijd

Nu vrijwel alle steunmaatregelen zijn geëindigd, zou je haast vergeten dat enkele verplichtingen uit die pakketten nog nagekomen moeten worden.

Op 31 oktober a.s. verstrijkt de termijn waarbinnen de definitieve vaststelling van de NOW 1.0, die liep van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020, kan worden aangevraagd. Wanneer de aanvraag niet of te laat binnen komt, wordt de subsidie op nul vastgesteld en dat betekent (vaak): terugbetalen!

Aanvankelijk is slechts een voorschot van 80% van de verwachte subsidie uitbetaald; in de definitieve vaststelling wordt het daadwerkelijke omzetverlies vergeleken met de verwachte daling. Wanneer die omzetdaling gelijk aan of hoger dan het verwachte omzetverlies was, volgt er (mogelijk) een nabetaling. Wanneer het omzetverlies minder groot was, zal moeten worden terugbetaald.

De definitieve vaststelling kan worden aangevraagd via het aanvraagformulier van het UWV.

Voor het doen van de aanvraag is, wanneer het bedrag aan voorschot hoger was dan € 20.000,-, een derdenverklaring of, wanneer het voorschot hoger was dan € 100.000,-, een accountantsverklaring nodig. Wanneer u deze nog niet heeft, moet u wel alvast de vaststelling aanvragen.

Heeft u de defintieve vaststelling van uw NOW 1.0 nog niet aangevraagd? Of heeft u een negatieve beslissing ontvangen waartegen u bezwaar wilt maken? Wij helpen u graag.