2 minuten leestijd

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) doet op dit moment onderzoek naar zogeheten complexe juridische structuren van zorgaanbieders. In dit onderzoek worden vier bedrijfsstructuren geïdentificeerd als complexe juridische structuren. De gedachte is kennelijk dat deze structuren malversaties in de hand zouden werken. Het franchisemodel is één van deze vier structuren waar onderzoek naar wordt gedaan.

Aanleiding hiervoor is mede een uitspraak van de Raad van State van 24 juli 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:2529). In deze uitspraak was de centrale vraag of de franchisegever als zorgaanbieder in de zin van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) kan worden aangemerkt en die gecorrigeerd kan worden op grond van deze wet. Kort gezegd, oordeelde de Raad van State dat de franchisegever niet als zorgaanbieder aangemerkt kan worden. De franchisenemer wordt echter wel aangemerkt als zorgaanbieder. Immers, hij sluit zorgovereenkomsten met de cliënten.

De franchisegever valt dan ook buiten het toezicht van de NZa. De risico’s die de NZa ziet met betrekking tot franchise zijn onder meer:

  • De afspraken tussen franchisegever -en nemer zijn niet openbaar;
  • De franchisegever wil een goed rendement behalen;
  • De franchisenemer moet een (vaste, jaarlijkse) fee aan de franchisegever betalen;
  • Franchise is een commerciële samenwerkingsvorm, actief in branches zoals fastfood en supermarkten. Dit zijn wezenlijk andere branches dan zorg.

De NZa heeft op 5 maart jl. een symposium georganiseerd om invulling te geven aan een zogeheten barrièremodel. Het rapport, inclusief het barrièremodel, wordt deze maand verwacht.

Vooralsnog blijkt nergens uit dat er daadwerkelijk sprake is van malversaties bij franchiseorganisaties in de zorg, althans dit wordt niet onderbouwd, maar lijkt een en ander vooralsnog gebaseerd te zijn op een wat haastig verkondigde mening.

Als franchisespecialisten met een bijzondere aandacht voor de zorg, volgen wij deze ontwikkelingen op de voet. Wij zullen de komende weken hier verdere aandacht aan besteden.

Wilt u vrijblijvend met ons van gedachten wisselen over dit dan wel enig ander (franchise) gerelateerd onderwerp? Neem dan contact met Myrthe S.J. Steenhuis of Tim van der Maas op m.steenhuis@valegis.com / t.vandermaas@valegis.com of (06-13371930 / 06- 42162929 ) of één van de andere leden van ons franchiseteam.