Skip to main content

Alert blijven bij langdurige relaties is cruciaal; het kan de voorwaarden van opzegging beïnvloeden.

In dit artikel wordt de uitspraak van 24 mei 2023 van de rechtbank Gelderland besproken (ECLI:NL:RBGEL:2023:5240). Deze uitspraak leert dat het cruciaal is om alert te blijven bij langdurige relaties; het kan de voorwaarden van opzegging beïnvloeden.

Feiten:

Sinds 2017 onderhield ABB Foam een duurovereenkomst met Jongeneel voor de levering van hout, waarbij tweemaal per jaar bestellingen werden geplaatst. In november 2021 zette ABB Foam de overeenkomst abrupt stop vanwege onenigheid over prijsverhogingen en het niet naleven van het leveringsschema door Jongeneel. Dit leidde tot een juridisch geschil, waarbij Jongeneel betwistte dat de opzegging correct was en schadevergoeding eiste voor gederfde winst.

Duurovereenkomst en Opzegtermijn:

De kern van het geschil betreft de rechtmatigheid van de opzegging. De rechtbank oordeelt dat de langdurige samenwerking een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd creëerde. De relatie tussen partijen was in de praktijk daartoe ontwikkeld. ABB Foam had niet met onmiddellijke ingang mogen opzeggen zonder een redelijke opzegtermijn. Er had rekening moeten worden gehouden met de impact van de beëindiging op Jongeneels bedrijfsvoering. Een opzegtermijn van drie maanden wordt door de rechtbank als redelijk beschouwd, gezien de aard en duur van de overeenkomst.

Schadevergoeding:

Jongeneel vordert gederfde winst en bijkomende kosten als gevolg van de opzegging. De rechtbank kent een vergoeding toe voor gederfde winst gedurende drie maanden.

Conclusie:

Dit juridisch geschil benadrukt dat alertheid bij langdurige relaties geboden is. Ongemerkt kan een relatie zich ontwikkelen tot een duurovereenkomst. De aard van zo’n relatie kan effect hebben op de voorwaarden waaronder kan worden opgezegd.

Neem bij vragen over (de opzegging van) duurrelaties gerust vrijblijvend contact op met Angela Schwegler-Veldstra (a.schwegler@valegis.com).

Angela Schwegler-Veldstra

Angela studeerde cum laude af aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en is sinds 2016 advocaat. Zij heeft zich bij een middelgroot advocatenkantoor in Amsterdam gespecialiseerd binnen het ondernemingsrecht in brede zin.

× Hoe kan ik u helpen?