Skip to main content

Moet de afnemer van (huur)kerstbomen de schade vergoeden die de leverancier lijdt wegens opzegging van een duurovereenkomst gesloten voor onbepaalde tijd?

Een partij levert onder meer (huur) kerstbomen en sfeerdecoratie. De overeenkomst wordt na ongeveer twee jaar opgezegd met in achtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

De Rechtbank ’s-Gravenhage (ECLI:NL:RBSGR:2010:BM8756) oordeelt over de vraag i) of de overeenkomst kan worden opgezegd en ii) of er ruimte is voor schadevergoeding.

1. Duurovereenkomsten gesloten voor bepaalde tijd, zijn in beginsel niet-opzegbaar. Een duurovereenkomst gesloten voor onbepaalde tijd, kan in beginsel wel worden opgezegd.

Partijen hebben verschillende verschillende conceptovereenkomsten opgesteld waarin een bepaalde tijd van vijf jaar wordt genoemd. De tegenstrijdige conceptovereenkomsten bieden onvoldoende houvast om uit te gaan van een overeenkomst gesloten voor een bepaalde tijd. De rechtbank gaat ervan uit dat partijen over de duur niets zijn overeengekomen en past het regime toe dat hoort bij de opzegging van duurovereenkomsten gesloten voor een onbepaalde tijd. De overeenkomst mocht in beginsel worden opgezegd.

2. Op het beginsel van opzegbaarheid bestaan uitzonderingen. Bovendien kan de opzeggende partij gehouden zijn een redelijke opzegtermijn te hanteren en/of schadevergoeding te voldoen.

De rechtbank acht een opzegtermijn van drie maanden redelijk, omdat deze termijn ook voorkomt in de conceptovereenkomsten. De rechtbank ziet aanleiding om tijdens een mondelinge behandeling nader te onderzoeken of de leverancier recht heeft op schadevergoeding, bijvoorbeeld omdat de leverancier in overleg met de afnemer investeringen heeft gedaan in de kerstbomen die nog niet zijn terugverdiend.

Uit de hierboven behandelde uitspraak blijkt dat de opzeggende partij zorgvuldig te werk moet gaan. Het beginsel van opzegbaarheid van een duurovereenkomst gesloten voor een onbepaalde tijd, betekent niet altijd dat de gevolgen van opzegging voor de andere partij mogen worden genegeerd.

Overweegt u een duurovereenkomst op te zeggen? Of heeft uw contractspartij een duurovereenkomst opgezegd? Neemt gerust vrijblijvend contract op met Angela Schwegler  (a.schwegler@Valegis.com).

Angela Schwegler-Veldstra

Angela studeerde cum laude af aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en is sinds 2016 advocaat. Zij heeft zich bij een middelgroot advocatenkantoor in Amsterdam gespecialiseerd binnen het ondernemingsrecht in brede zin.

× Hoe kan ik u helpen?