Skip to main content

Een te warme woning kan voor een huurder als zeer onprettig worden ervaren. De vraag is of hierdoor sprake kan zijn van een gebrek en de huurder recht heeft op huurprijsvermindering.

Afgelopen dinsdag zijn lokaal de nodige hitterecords verbroken. In Maastricht bereikte het kwik met 39,5 ⁰C het hoogste punt in Nederland.[1] Deze extreme hitte heeft gezorgd voor de nodige ongemakken, vooral in woningen die al bij minder extreme temperaturen erg warm worden. Deze extreme temperaturen zullen naar verwachting vaker gaan voorkomen vanwege klimaatverandering. Daarnaast worden te warme woningen steeds meer als een probleem ervaren, vooral omdat vanwege de coronacrisis mensen meer thuis zijn gaan werken.

Huurders klagen in deze tijd ook vaker bij hun verhuurders vanwege te warme woningen en eisen dat er maatregelen worden genomen om hun woning te verkoelen, door bijvoorbeeld het plaatsen van airconditioning. De vraag is of verhuurders verplicht zijn om deze verkoelende maatregelen te nemen en of huurders wellicht recht hebben op huurprijsvermindering vanwege gederfd woongenot.

De Huurcommissie heeft hierover onlangs een uitspraak gedaan. De Huurcommissie merkt op dat wil sprake zijn van een zogenoemde ‘hittewoning’ de huurder dient aan te tonen dat de temperatuur in de woonruimte voor minimaal 300 uur per jaar hoger is dan 26,5 ⁰C. Dit is echter nog onvoldoende om te constateren dat sprake is van een gebrek. De Huurcommissie stelt dat van een gebrek pas sprake is als in het gehuurde geen toereikende technische voorziening is ter afkoeling van de temperatuur.

In deze zaak had de huurder voldoende aangetoond dat de norm van een temperatuur van 26,5 ⁰C voor minimaal 300 uur per jaar ruimschoots werd overschreden en de verhuurder had tot op heden nog geen passende oplossing geboden. De huurprijs werd daarom met 60% verlaagd.

Deze uitspraak illustreert dat het voor een huurder mogelijk is om huurprijsvermindering te verkrijgen vanwege een te warme woning. De huurder draagt hierbij wel de bewijslast en dient uiteraard ook zelf de nodige maatregelen te nemen om de temperatuur laag te houden. Te denken valt aan het goed ventileren van de woning en het gebruiken van zonwering. Voor verhuurders is het zaak om in de gaten te houden of een woning niet snel te warm wordt en waar nodig maatregelen te treffen om de woning te verkoelen.

Heeft u vragen naar aanleiding van het artikel? Neemt u dan gerust contact op de advocaten van het vastgoedteam van Valegis Advocaten.

[1] https://www.ad.nl/binnenland/hoogste-temperatuur-gemeten-in-maastricht-landelijk-hitterecord-niet-gebroken~a459d8c2/

× Hoe kan ik u helpen?