In ons privacy statement kunt u lezen wat wij met uw persoonsgegevens doen en wat uw rechten zijn. Ons privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de websites en ontvangers van onze elektronische nieuwsbrieven. Hieronder treft u een korte samenvatting aan van enkele belangrijke punten uit de privacy statement:

Uw persoonsgegevens

 • Wij verwerken uw persoonsgegevens voor een aantal doeleinden:
  • om te reageren op uw vragen en opmerkingen
  • om u te registreren voor een evenement en u nadien informatie te kunnen sturen over dit en eventueel volgende evenementen
  • voor het toezenden van gevraagde informatie
  • voor het analyseren en verbeteren van de dienstverlening van Valegis Advocaten. 
 • Onder de persoonsgegevens die wij van u verzamelen worden begrepen:
  • uw naam en contactgegevens indien u deze aan ons hebt verstrekt
  • technische data van websitebezoekers.

Uw rechten

 • U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens en u kunt ons vragen uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. U kunt ons verder vragen de verwerking te beperken en u kunt ons in bepaalde gevallen vragen om overdracht van de persoonsgegevens
 • U kunt in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Wat u van ons mag verwachten

 • Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om
 • Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk
 • Wij zorgen voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens

Contact

 • U kunt contact met ons opnemen voor vragen over uw persoonsgegevens via info@valegis.com of 070-3169040.