Skip to main content

Huurders van huurwoningen met een energielabel van E, F en G krijgen (mogelijk) recht op een verlaging van de huurprijs.

Vanwege de alsmaar oplopende energierekening, wordt het voor veel huurders steeds lastiger om te blijven voldoen aan hun financiële verplichtingen. Vooral huurders van slecht geïsoleerde woningen zien hun energierekening hard stijgen. Het kabinet heeft eerder maatregelen aangekondigd tegen de hard stijgende energieprijzen door per 1 januari 2023 een prijsplafond in te stellen. Het prijsplafond is voor sommige partijen in de Tweede Kamer echter niet voldoende. PvdA en GroenLinks hebben recent een motie ingediend waarbij is voorgesteld om huurders van huurwoningen met een energielabel E, F of G een huurverlaging toe te kennen. Deze motie is recent door een grote meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen.

Deze motie dient door de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening nog verder te worden uitgewerkt. Een overwogen mogelijkheid om de motie uit te voeren is om huurwoningen met energielabel E, F en G minder punten toe te kennen in het woningwaarderingsstelsel (WWS). Het misverstand bestaat dat door deze puntenverlaging iedere huurder van een desbetreffende huurwoning recht zou hebben op een verlaging van de huurprijs. Dit is niet juist. In het geval dat een verhuurder minder dan de maximale huurprijs op basis van het WWS in rekening brengt, zal een huurder niet automatisch recht hebben op verlaging van de huurprijs. Dit is afhankelijk van de hoogte van de huurprijs, het aantal punten van de woning en de puntenverlaging. Dit vergt dus een beoordeling per geval.

Zodra meer duidelijkheid is omtrent de uitwerking van deze motie, zullen wij u hierover uiteraard verder informeren.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neemt u dan gerust contact op met de advocaten van het vastgoedteam van Valegis Advocaten.

× Hoe kan ik u helpen?