1 minuten leestijd

Op Prinsjesdag worden, zoals elk jaar, tal van maatregelen aangekondigd. Deze te verwachten maatregelen zijn nu al ‘gelekt’ en voor alle werkgevers relevant.

Het kabinet en de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben op 31 augustus 2022 een omvangrijk koopkrachtpakket afgesproken. Een van de daarbij gemaakte afspraken is dat het wettelijk minimumloon (WML) omhoog gaat. Het kabinet wil werken lonender maken en voert daarom voor het eerst sinds de invoering in 1969 een extra verhoging door van het WML vanaf 1 januari 2023.

Dat is sneller en meer dan verwacht want de verhoging zou 7,5 % bedragen en deze zou in drie jaarlijkse stappen van elk 2,5 procent gaan. In het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruit kijken naar de toekomst’ had het Kabinet dit besloten. De verhoging geschiedt nu echter toch ineens en dus veel sneller. De totale verhoging van het WML is bovendien ook hoger.

Wijziging berekenen wettelijk minimumuurloon

Ook in de wijze van berkening van het WML-bedrag komt verandering. Het minimumloon wordt momenteel nog per maand vastgesteld. Daardoor heeft een werknemer die 40 uur per week werkt een lager minimumloon per uur dan iemand die 36 uur per week werkt. Om dit te veranderen dienden de PvdA en GroenLinks eerder een initiatiefwetsvoorstel in om te komen tot een WML-bedrag per uur. Dit voorstel is eerst in het coalitieakkoord omarmd en vervolgens ook in de Tweede Kamer aangenomen. Dit wettelijk minimumuurloon wordt per 1 januari 2024 ingevoerd. Vanaf dat moment is het minimumuurloon dus hetzelfde, ongeacht de lengte van de werkweek. Hierdoor leidt meer uren werken ook altijd tot een hoger inkomen.

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Carolien Brederije of een van de andere
leden van het arbeidsrechtteam van Valegis. Wilt u precies weten wat de stand van zaken van
deze (en andere) voornemens van ons Kabinet is? Neem dan deel aan ons Prinsjesdagwebinar.

Leave a Reply

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.