1 minuten leestijd

Samenwerken.
Dat was het thema van de Woningcorporatiedag van afgelopen maandag georganiseerd door het Instituut voor Vastgoed en Duurzaamheid (IVVD). Mijn kantoorgenoot Daniël de Vries en ik waren hierbij aanwezig.

De verschillende sprekers belichtten samenwerking op diverse fronten; tussen woningcorporaties onderling, met zogeheten ketenpartners en met derden zoals zorgaanbieders en gemeenten.

Een gemeenschappelijke noemer was – behoudens de gebruikelijke obstakels – dat samenwerken slaagt als alle partijen er plezier in hebben, bereid zijn om kennis te delen, er sprake is van goede communicatie zowel intern als extern en er bovenal vertrouwen is.

Woningcorporaties krijgen de komende jaren te maken met veel veranderingen op tal van terreinen. Samenwerken is daarbij een belangrijk instrument. Wij hebben daar in de afgelopen jaren veel ervaring in opgedaan en werken graag samen met Woningcorporaties.

Vrijblijvend van gedachten wisselen? Bel Myrthe S.J. Steenhuis (06-13371930) of mail naar: m.steenhuis@valegis.com.