Skip to main content

Het resultaat van een toewijzend vonnis kan zonder medewerking van de schuldenaar worden verwezenlijkt (executie of tenuitvoerlegging). Als het vonnis uitvoerbaar bij voorraad is, hoeft de beroepstermijn niet te worden afgewacht.

Tenuitvoerlegging van een vonnis kan ertoe leiden dat de schuldenaar in moeilijkheden komt te verkeren. Het uitgangspunt is dat een uitgesproken veroordeling, hangende een beroepsprocedure, uitvoerbaar dient te zijn en ten uitvoer kan worden gelegd. De hogere rechter kan echter in hoger beroep op grond van artikel 351 Rv alsnog de tenuitvoerlegging schorsen totdat in hoger beroep is beslist. De rechter maakt een afweging tussen de belangen van de schuldeiser en de schuldenaar.

Het gerechtshof Amsterdam heeft op 20 april 2021 (ECLI:NL:GHAMS:2021:1237) geoordeeld in een geschil inzake het partieel verwijderen van een pand. Het gestelde belang bij directe tenuitvoerlegging hield verband met de verhuurbaarheid wegens beperkte lichtinval. Van een nadelig effect op de verhuurbaarheid was niet gebleken. Bovendien kwalificeert het gemis aan huurinkomsten als verhaalbare schade. Het hof maakt een belangenafweging en schorst de executie.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 1 juni 2021 (ECLI:NL:GHARL:2021:5663) geoordeeld in een geschil betreffende de ontruiming van een restaurant en woning. De betreffende partij is afhankelijk van de inkomsten van het restaurant en vreest voor faillissement als ontruiming plaatsvindt. De voorzieningenrechter heeft overwogen dat het belang bij behoud van de situatie zwaarder weegt dan het belang bij directe tenuitoverlegging. De schorsing van de uitvoerbaarheid werd in appel gehandhaaft.

Kortom, als het belang bij behoud van de situatie zwaarder weegt kan de tenuitvoerlegging worden geschorst.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neemt u dan gerust contact op met Angela Schwegler (a.schwegler@valegis.com).

Angela Schwegler-Veldstra

Angela studeerde cum laude af aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en is sinds 2016 advocaat. Zij heeft zich bij een middelgroot advocatenkantoor in Amsterdam gespecialiseerd binnen het ondernemingsrecht in brede zin.

× Hoe kan ik u helpen?