Skip to main content

Het is niet ongebruikelijk dat ondernemers met elkaar afspreken binnen welke termijn een factuur moet worden voldaan. Die afspraken moeten passen binnen de wettelijke kaders. In dit artikel komen die kaders aan bod.

Maximale betaaltermijn

De maximale betaaltermijn die partijen kunnen overeenkomen bedraagt 60 dagen (art. 6:119a lid 5 BW). Een langere betalingstermijn is alleen toegestaan als dit niet kennelijk onbillijk is ten opzichte van de schuldeiser.

Een betaaltermijn van 60 dagen (of meer) is voor veel Mkb’ers – die over het algemeen beschikken over kleinere reserves – erg lang. Sinds 1 juli 2022 is er een nieuwe wet van kracht, op grond waarvan de betaaltermijn van een grootbedrijf die moet betalen aan het Mkb is gemaximeerd op 30 dagen (art. 6:119a lid 6 BW).

Wat als een langere betaaltermijn wordt overeengekomen?

Als een grootbedrijf toch een langere betaaltermijn oplegt, dan is die afspraak nietig. Als een rechtshandeling nietig is, dan is het alsof de rechtshandeling nooit heeft bestaan. Nietigheid geschiedt van rechtswege, dat wil zeggen: automatisch. Er hoeft geen beroep op te worden gedaan.

Wat als er geen of een nietige betalingstermijn is overeengekomen?

Dan geldt een betalingstermijn van 30 dagen (art. 6:119a lid 4 BW).

Wanneer is een bedrijf groot?

Dat is zo als aan minstens 2 van deze 3 van de volgende vereisten is voldaan:

  • de onderneming heeft een balanstotaal van meer dan € 20 miljoen
  • de onderneming heeft een netto-omzet van meer dan € 40 miljoen
  • de onderneming heeft 250 werknemers of meer in dienst

Wat als er niet binnen voormelde termijnen wordt betaald?

Dan is er wettelijke (handels)rente verschuldigd.

Neem bij vragen over de betalingstermijnen gerust vrijblijvend contact op met Angela Schwegler (a.schwegler@Valegis.com).

Angela Schwegler-Veldstra

Angela studeerde cum laude af aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en is sinds 2016 advocaat. Zij heeft zich bij een middelgroot advocatenkantoor in Amsterdam gespecialiseerd binnen het ondernemingsrecht in brede zin.

× Hoe kan ik u helpen?