Skip to main content

Als werkgever in Nederland kunt u geconfronteerd worden met een staking van uw werknemers. Maar wat betekent dit voor u? Moet u het loon betalen? Kunt u de staking verbieden?

In het algemeen geldt dat werknemers geen recht hebben op loon tijdens een staking. Tijdens een staking zijn werknemers namelijk niet beschikbaar om te werken en ontvangen daarom geen loon.

Echter, sommige cao’s kunnen specifieke regels bevatten over compensatie tijdens stakingen. Dit betekent dat u, afhankelijk van de specifieke regels in de cao van uw bedrijf, verplicht bent om een bepaald bedrag aan compensatie te verstrekken aan uw werknemers tijdens de staking. Het is daarom belangrijk om de cao van uw bedrijf te raadplegen voor meer informatie over de regels rondom stakingen en loon.

Kan de werkgever een staking verbieden? Nee, meestal niet. In Nederland hebben werknemers het recht om te staken. Een werkgever mag een staking niet verbieden of tegenwerken, tenzij er sprake is van ernstige verstoring van de openbare orde of onacceptabele gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van personen.

De werkgever mag de staking ook niet ‘breken’, bijvoorbeeld door uitzendkrachten in te huren die de stakende werknemers tijdelijk vervangen. De werkgever mag schuiven met personeel, zodat andere werknemers uit het bedrijf de werkzaamheden van de stakers tijdelijk overnemen.

Houd er rekening mee dat stakingen een laatste redmiddel zijn voor werknemers. Het is belangrijk om samen met uw werknemers te proberen tot een oplossing te komen, zodat de staking niet nodig is.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neemt u dan contact op met Natascha Niewold of één van de andere advocaten van het arbeidsrechtteam van Valegis Advocaten.

Valegis Advocaten

Valegis Advocaten, with offices in The Hague and Amsterdam, is the law firm for (international) entrepreneurs and companies; modern legal services, clear, pragmatic, solution-oriented and with integrity.

× Hoe kan ik u helpen?