3 minuten leestijd

Vanwege de Coronamaatregelen vinden afspraken met bedrijfsartsen veelal telefonisch plaats. Op de werknemer rust, meer dan ooit, de verplichting om zijn gezondheidstoestand volledig en waarheidsgetrouw naar voren te brengen.

Aanleiding procedure
De betreffende werknemer was begin dit jaar uitgevallen met knieklachten. De bedrijfsarts was van mening dat de werknemer per 1 februari jl. in staat was om werkzaamheden te verrichten. Tijdens een werkhervattingsgesprek met haar werknemer, gaf de werknemer echter aan dat zij niet in staat was tot werkhervatting. De werknemer is ook niet verschenen op 1 februari jl.

Op 10 februari jl. heeft de bedrijfsarts een telefonisch consult met de werknemer gehad en geoordeeld dat re-integratie op dat moment toch niet mogelijk is. De bedrijfsarts heeft op 10 maart jl. geoordeeld dat er medisch gezien geen bezwaar is om te starten met re-integratie, maar dat de werknemer een verstoring in de arbeidsverhouding ervaart. Tijdens een vervolggesprek heeft de werknemer aangegeven dat er geen verstoring is, maar dat herstel op korte termijn niet te verwachten valt en dat zij de hele dag niets kan doen als gevolg van medicijngebruik.

De werkgever is er vervolgens achter gekomen dat de werknemer producten via Facebook verkoopt en digitale bingo’s organiseert en presenteert en heeft de werknemer uitgenodigd voor een gesprek. Dit gesprek wordt door de werknemer afgeslagen vanwege haar medicijngebruik. De werkgever ontslaat de werknemer vervolgens op staande voet.

De werknemer start vervolgens een procedure om dit ontslag op staande voet te vernietigen. Subsidiair verzoekt de werknemer onder meer de transitievergoeding, een billijke vergoeding en een vergoeding wegens het niet in acht nemen van de opzegtermijn.

Oordeel kantonrechter
De kantonrechter heeft uit filmpjes van de digitale bingo afgeleid dat de werknemer helemaal niet versuft is door medicijngebruik, zoals de werknemer heeft voorgespiegeld aan de werkgever en de bedrijfsarts. De kantonrechter heeft de indruk gekregen uit de presentaties op de filmpjes dat de werknemer geconcentreerd, snel, gefocust en accuraat is en dat de werknemer dus veel meer kon dan zij heeft verklaard tegenover de bedrijfsarts en haar werkgever.

Dit levert een dringende reden op voor een ontslag op staande voet. Zeker omdat de werknemer alleen telefonisch heeft kunnen spreken met de bedrijfsarts en haar werkgever in verband met de Corona crisis. De kantonrechter is van mening dat dit een extra verplichting aan de werknemer oplegt, te weten het zo volledig en waarheidsgetrouw naar voren brengen van de gezondheidstoestand. Het vertrouwen dat een  werkgever en de bedrijfsarts in een werknemer moeten kunnen hebben is hiermee ernstig beschaamd. Het ontslag op staande voet blijft dan ook in stand en aan de werknemer wordt geen transitievergoeding of andere vergoeding toegekend.

Conclusie
Voor werkgevers kan het erg vervelend zijn dat bedrijfsartsen veelal telefonische consulten in plannen in plaats van fysieke afspraken. Dat blijkt maar weer uit deze uitspraak. Echter, de werknemer in deze uitspraak werd daar ook zwaar voor gestraft.

Uiteraard kunnen wij u verder adviseren over de verplichtingen van werknemers bij arbeidsongeschiktheid. U kunt dan contact opnemen met Rigje Rosier via r.rosier@valegis.com.