Skip to main content

Arbo-verplichtingen van de werkgever bij thuiswerken

De arboregelgeving  (de Arbeidsomstandighedenwet, -besluit en -regeling) is gedeeltelijk van toepassing als een werknemer thuis werkt. Zo moet een werkgever zorgdragen voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers, ook als deze werknemers thuiswerken. Dit houdt onder meer in dat een werkgever zorg moet dragen voor een ergonomisch ingerichte thuiswerkplek, als de werknemer daar nog niet over beschikt. De Arbeidsomstandighedenregeling bepaalt aan welke eisen deze werkplek moet voldoen en gaat onder meer in op de werktafel en -stoel, het beeldscherm, het toetsenbord en de verlichting. Als een thuiswerkplek hier niet aan voldoet, is het in beginsel aan de werkgever om deze middelen aan de werknemer ter beschikking te stellen.

Hiernaast moet een werkgever maatregelen vaststellen en uitvoeren om een te hoge werkdruk te voorkomen of te beperken. Ook zal de werkgever aan de werknemers voorlichting moeten geven over de risico’s van een hoge werkdruk en het beleid van de werkgever. Dit is slechts een aantal voorbeelden van de toepasselijke arbowetgeving.

Schending van arbowetgeving

Schending van arbowetgeving kan leiden tot boeteoplegging door de Inspectie SZW. Hiernaast is een werkgever aansprakelijk voor de mogelijke schade van een werknemer bij schending van deze regels. Het is dan ook belangrijk dat er wordt gehandeld conform de arbowetgeving. Zeker nu de periode van thuiswerken is verlengd tot en met 28 april 2020.

Praktische tips

Van belang is om uw werknemers te informeren over de inrichting van de thuiswerkplek. Uiteraard is het in deze tijden onverstandig om de thuiswerkplekken van uw werknemers fysiek te (laten) beoordelen. Wel is het mogelijk om aan de hand van foto’s of video’s de werkplek te bekijken of een ergonoom dit laten beoordelen. Als blijkt dat de werkplek van niet alle werknemers op de juiste manier is ingericht, dient de werkgever middelen aan de werknemers ter beschikking te stellen.

Hiernaast is het van belang om de werknemers te informeren over het beleid ten aanzien van de werkdruk. Bij wie kunnen zij een hoge werkdruk aankaarten? Hoe kunnen ze hiermee omgaan? Verstandig is om een vinger aan de pols te houden en hierover regelmatig met uw werknemers te praten.

Thuiswerkovereenkomst

Het is dan ook verstandig afspraken te maken met de werknemer over thuiswerken, over de arbo-eisen aan de werkplek, maar bijvoorbeeld ook over andere (praktische) aspecten van thuiswerken. Een voorbeeld van zo’n thuiswerkovereenkomst (in de vorm van een brief) kunt u hier downloaden. Dit model kunt u als basis gebruiken en naar uw eigen situatie aanpassen.

Vragen?

Stay tuned voor updates over de NOW!  Hebt u vragen naar aanleiding van deze blog? Of hebt u anderszins Coronacrisis-gerelateerde vragen? Neem dan gerust contact op met het Coronacrisis adviesteam van Valegis Advocaten.

Dit artikel is geschreven door Rigje Rosier.

Let op!
Wij streven naar volledigheid in onze berichtgeving maar kunnen die niet garanderen omdat de ontwikkelingen elkaar in snel tempo opvolgen. De Rijksoverheid komt geregeld met aanvullingen op of verbeteringen van (nieuwe) regelingen. Onze berichten kunnen daardoor verouderd zijn op het moment dat u die leest. Daarom vermelden wij de datum en het tijdstip van plaatsing bij elk bericht.

× Hoe kan ik u helpen?