2 minuten leestijd

De intreding van het UBO-register is op zijn zachtst gezegd niet geheel vlekkeloos verlopen. Het UBO-register is op 27 september 2021 inwerking getreden. Ondernemingen hadden echter tot 27 maart 2022 om hun UBO’s te registreren bij de Kamer van Koophandel. Als deze deadline niet werd gehaald, riskeerden zij een boete. In april van dit jaar bleek dat een groot aantal van de ondernemingen wel opgave hadden gedaan van hun UBO’s bij de Kamer van Koophandel, maar dat laatstgenoemde de gegevens nog niet had geregistreerd. De reden daarvan was een opgelopen achterstand bij de Kamer van Koophandel omdat veel ondernemingen pas op het laatste moment opgave hadden gedaan. Voor veel ondernemingen zorgde dit voor onrust. Vooral betaalbedrijven waren bezorgd dat zij geen nieuwe klanten konden aannemen, zolang de Kamer van Koophandel de UBO’s niet had geregistreerd.

Om die reden is in april besloten om een tijdelijke regeling in te stellen waarbij meldingsplichtige instellingen bij het aannemen van nieuwe cliënten kunnen volstaan met de vaststelling dat de opgave is gedaan, met de uitleg van de cliënt welke UBO-gegevens en onderliggende documentatie daarbij zijn opgegeven. Dat de opgave is gedaan kan vastgesteld worden aan de hand van de bevestigingsmail van de Kamer van Koophandel. Deze tijdelijke regeling is van kracht tot 1 september 2022.

Het ministerie van Financiën heeft deze tijdelijke regeling uitgesteld tot 1 januari 2023. Dit vanwege het feit dat de Kamer van Koophandel er niet in slaagt om de achterstanden voor 1 september 2023 weg te werken.

Let wel, de gestelde deadline van 1 januari 2023 geldt alleen voor ondernemingen die al een opgave van hun UBO’s hebben gedaan bij de Kamer van Koophandel. Omdat de invoering van het UBO-register niet is uitgesteld, lopen ondernemingen die nog geen opgave hebben gedaan van hun UBO’s het risico om een boete te ontvangen. Ons advies is, indien u dat nog niet gedaan heeft, om zo spoedig mogelijk een opgave te doen van uw UBO’s bij de Kamer van Koophandel.

Heeft u vragen omtrent het UBO-register? Neemt u dan gerust contact op met de advocaten uit het ondernemingsrechtteam van Valegis Advocaten.