Heeft u recht op huurkorting?

Wilt u weten of u recht heeft op huurkorting?

De Hoge Raad heeft onlangs bepaald dat ondernemers die als gevolg van de coronapandemie minder omzet gemaakt hebben, mogelijk aanspraak kunnen maken op huurkorting. Wij hebben daar een systeem voor gemaakt zodat u kunt bepalen of u recht heeft op huurkorting en zo ja hoeveel. Op basis van uw informatie wordt dit bepaald. Is dat het geval dan kunt u aan de hand van enkele gegevens berekenen hoeveel huurkorting u kunt verlangen. Dat bedrag wordt berekend in de spreadsheet die u daarvoor kunt invullen. Wilt u de verhuurder vragen om betaling van de huurkorting, gebruik dan onze standaardbrief. U hoeft alleen de NAW gegevens van de verhuurder, de ingangsdatum van de huurovereenkomst en het bedrag van de huurkorting in te vullen en natuurlijk de brief (per mail of post) te versturen, liefst aangetekend.

Maar eerst vult u de vragen in de rechter kolom in!

Wat kost het?

Wij hebben in de brief opgenomen dat de verhuurder zich bij ons kantoor moet melden als hij het niet eens zou zijn met de berekende huurkorting. U bent niet verplicht ons kantoor daarvoor in te schakelen. Doet u dat wel, dan maken wij op dat moment een prijsafspraak met u.

Uw verantwoordelijkheid

De intellectuele eigendomsrechten op de door ons bedachte spreadsheet komen toe aan Valegis Advocaten. Het staat u vrij deze voor eigen gebruik aan te wenden. De uitkomsten van een eventueel verzoek tot betaling van huurkorting is geheel afhankelijk van uw informatie. Wij kunnen daarvoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Contact?

Binnen Valegis Advocaten is Mitchell van de Barselaar uw aanspreekpunt. U kunt hem bereiken via 070-3196040 of huurkorting@valegis.com. De advocaten van Valegis zijn op veel meer gebieden gespecialiseerd. Interesse in wat wij nog meer doen, kijk dan op verder op deze website.

Succes!

Namens Valegis Advocaten
Mitchell van de Barselaar

Vragen

Beantwoord eerst de volgende vragen

  1. Huurt u o.b.v. een huurovereenkomst die is ingegaan vóór 15 maart 2020?
  2. Bent u geheel of gedeeltelijk afhankelijk van de komst van publiek/klanten voor het behalen van uw omzet?
  3. Heeft u het gehuurde vanwege de overheidsmaatregelen 1Met overheids-maatregelen wordt niet alleen de sluiting van gehuurde bedoeld. Ook het eerder sluiten van het gehuurde of een maximaal aantal personen per vierkante meter vallen hieronder. niet of slechts in geringe mate kunnen gebruiken?
  4. Heeft u al afspraken gemaakt met de verhuurder over verlaging/opschorting van de huurprijs?

Beantwoordt u de vragen 1, 2 en 3 met ‘ja’ en vraag 4 met ‘nee’, dan heeft u (in beginsel) recht op huurkorting. De hoogte van de huurkorting kan worden berekend door het invullen van de benodigde gegevens. Vult u hiervoor onderstaand spreadsheet in.

Beantwoordt u de vragen 1, 2 of 3 met ‘nee’ of vraag 4 met ‘ja’, dan heeft u (in beginsel) geen recht op huurkorting. U kunt contact met ons opnemen om uw specifieke situatie te bespreken en te beoordelen of er bijzondere omstandigheden zijn waardoor u wellicht wel recht heeft op huurkorting. Neemt u hiervoor contact op met Mitchell van den Barselaar. U kunt hem bereiken via 070-3196040 of huurkorting@valegis.com.

Benodigde gegevens voor berekening

Om uw huurkorting te berekenen dient u een aantal gegevens te verzamelen die wij hieronder voor u hebben opgesomd. De gegevens moeten worden ingevuld aan de hand van de periode waarover de huur wordt betaald. Als u maandelijks de huur betaalt, moeten alle bedragen per maand worden ingevuld. Alle bedragen dienen exclusief btw te worden ingevuld.

  1. Hoogte van de kale huurprijs, exclusief gas, licht en water en zonder servicekosten
  2. Hoogte van de totale vaste lasten 2Vaste lasten zijn uitgaven die iedere periode (maand, kwartaal, jaar) voldaan worden. Het zijn terugkerende kosten die voldaan moeten worden omdat je bijvoorbeeld een overeenkomst bent aangegaan met een leverancier, provider of dienstverlener. Als voorbeeld van vaste lasten kan gedacht worden aan: huur, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten, abonnementen, gas, water, licht, elektriciteit etc.), inclusief huurprijs
  3. Hoogte van de ontvangen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 3De Tegemoetkoming Vaste Lasten is een regeling vanuit de overheid die de vaste lasten van de onderneming dekken ten tijde van de coronapandemie. Voor meer informatie over de TVL, kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid via deze link .
  4. Hoogte van de bruto omzet ten tijde van de coronamaatregelen
  5. Hoogte van de bruto omzet in dezelfde periode voorafgaand aan de coronapandemie (vóór maart 2020)

Vul de voornoemde gegevens in op de geel gearceerde gebieden in dit spreadsheet. Kies onderaan de spreadsheet of u de gegevens per maand of per kwartaal wil invoeren.

Na het berekenen van de huurkorting kunt u hier onze standaardbrief downloaden die u, na het invullen van een aantal gegevens, kunt sturen aan uw verhuurder.

Contactpersoon voor de huurkorting

Binnen Valegis Advocaten is Mitchell van de Barselaar uw aanspreekpunt. U kunt hem bereiken via 070-3196040 of huurkorting@valegis.com.

Mitchell van den Barselaar

Advocaat

Kom in contact

Benieuwd wat ons team voor u kan betekenen?

Valegis Advocaten gevestigd in Den Haag & Amsterdam

Kom direct in contact

Kantoor Den Haag

World Trade Center
Toren C, 11de verdieping
Pr. Beatrixlaan 582
2595 BM Den Haag

T +31 (0)70 319 60 40

Kantoor Amsterdam

NEWDAY
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam

T +31 (0)20 723 36 33