Ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht is een bijzonder rechtsgebied. De verhouding tussen ambtenaar en overheidsinstelling is weliswaar te vergelijken met de verhouding tussen een ‘gewone’ werkgever en werknemer, kent het ambtenarenrecht een geheel ander juridisch kader. Dit zorgt ervoor dat er bij geschillen tussen de ambtenaar en de overheidsinstelling specifieke vakkennis vereist is. Wij hebben de specialistische kennis in huis om zowel individuele ambtenaren als overheidswerkgevers te kunnen bijstaan bij geschillen tussen overheidswerkgevers en ambtenaren over bijvoorbeeld :

Ons ambtenarenrechtteam