Bezwaar en beroep

Kenmerkend voor het ambtenarenrecht is dat een rechtspositionele maatregel doorgaans een besluit vormt waarop het bestuursrecht van toepassing is. Zo’n besluit zal door het bestuursorgaan zorgvuldig moeten worden voorbereid. Een ambtenaar die het niet eens met een besluit van zijn werkgever zal tijdig bezwaar of beroep tegen dat besluit moeten instellen. Daarna staat (hoger) beroep open bij de bestuursrechter. Procedures in ambtenarenzaken worden dan ook gevoerd volgens het bestuursprocesrecht, dat grotendeels is neergelegd in de Algemene wet bestuursrecht.

Meer informatie

Wij hebben ruime ervaring met al het bovenstaande: ons ambtenarenrechtteam is u graag van dienst.